QÖVSŞƏKİLLİ

кил. qövsvari.
QÖVSİ-QÜZEH
QÖVSVARİ

Digər lüğətlərdə