QƏBULEDİCİ

sif. Radio (elektromaqnit) dalğalarını qəbul edən; alıcı. Qəbuledici radiostansiya.
// İs. mənasında. Radio dalğalarını tutub, onları səs halına salan aparat, cihaz.

Синонимы

  • QƏBULEDİCİ qəbuledici bax radio
QƏBULÇU
QƏBZ

Значение слова в других словарях