QƏBZ

i. receipt; baqaj ~i luggage receipt; ~ vermək to receipt (d.); bir kəsə ~ vermək to give* smb. a receipt

QƏBULETMƏ
QƏDD

Значение слова в других словарях