QƏDDAR

is.sif. [ ər. ] Rəhmsiz, amansız, mərhəmətsiz, zalım. Qəddar düşmən.
– Bütün dövrlərdə müstəbid, qəddar; Ağıldan, kamaldan, fikirdən qorxar. B.Vahabzadə.

// Qatı, yaman, bərk.

Синонимы

  • QƏDDAR qəddar bax zalım
  • QƏDDAR rəhmsiz — amansız — mərhəmətsiz — zalım

Антонимы

  • QƏDDAR QƏDDAR – RƏHMLİ – Əşi, bu həkimlər nə qəddar adamdırlar, xəstəliyimə inanmırlar, vay-vay! (T.Kazımov); Yarımca saat sonra Aslan rəhmli qadının göstərd

Этимология

  • QƏDDAR Ərəbcədir, bizdə qatı (qatıq) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
QƏDD-QAMƏTLİ
QƏDDARANƏ

Значение слова в других словарях