QARALMA

сущ. от глаг. qaralmaq :
1. чернение
2. почернение, потемнение. физ. Qaralma dərəcəsi степень почернения, qaralma sərhədi граница почернения, qaralma qradasiyası градация потемнения
3. затемнение
4. загорание (на солнце)
QARALIQ
QARALMAQ

Digər lüğətlərdə