QAT-QARIŞIQLIQ

сущ.
1. запутанность
2. перемешанность
3. разбросанность
4. растрёпанность
5. беспорядок, неразбериха
QAT-QARIŞIQ
QAT-QARIŞLIQ

Digər lüğətlərdə