QATBAQAT

кил. qat-qat.
QATARLI
QATDALAQ

Digər lüğətlərdə