qazın paylanması

İstehlakçıların qoşulduğu qazpaylayıcı boru və qurğu şəbəkəsi vasitəsilə paylayıcılardan istehlakçılara qədər qazın paylanması üzrə fəaliyyət

qazanılmamış sığorta mükafatı
qeydə alınmış namizəd