QEYRƏTSİZ

прил. гъейрат (намус) авачир, гъейратсуз.
QEYRƏTPƏRƏST
QEYRƏTSİZLİK

Digər lüğətlərdə