QİYYƏ

məh. bax qıy 1
□ Qiyyə çalmaq (çəkmək) – bərk qışqırmaq, çığırmaq. Bu halda qapı döyülür, evin sakitliyi pozulur.
Kəbleyi … qapını açmağa getdikdə, pişiyin əlini tapdalayır, pişik bərk qiyyə çalır. H.Sarabski.
Hərdən şövqə gəlib çəkərlər qiyyə; Dərin üfüqlərdə əks edər qiyyə. Şəhriyar.

Синонимы

  • QİYYƏ qiyyə bax çığırtı
QİYMƏTŞÜNAS
QLADİÁTOR

Значение слова в других словарях