QOŞUNGEŞLİK
QOTAZLI
OBASTAN VİKİ
Qotaz
Qotaz — türk və altay xalqlarının inancında insanı "kəm göz"lərdən (şər baxışlardan) qoruduğuna inanılan muncuq. Göz muncuğu. == Xüsusiyyətləri == Ümumiyyətlə göz muncuqları göz şəklində olar. Gözə eyni zamanda muncuq da deyilməkdədir. Bu məzmunda baxıldığında adamın dünyaya açılan pəncərəsi gözdür və göz hər cür, yaxşı və pis, düşüncələrin ilk çıxış nöqtəsi olaraq qəbul edilir. Buna görə baxışlardan, pis gözlərdən qorunmaq məqsədilə əmici xüsusiyyəti olduğuna inanılan göy rəngli daşlar köhnədən bəri istifadə edilmişdir və son halını günümüzdəki cürbəcür göz muncuqları olaraq almışdır. İndi istər inanc, istər ənənə, istərsə də bəzək əşyası olaraq bir çox adam gözmuncuğunu gündəlik həyatında çox tez-tez istifadə edir. Göz muncuğu edilərkən içinə qurğuşun tökülür. Bunun da yaxşı uğur gətirdiyi deyilər. == Tarixçə == Tarixdəki türk birliklərində göz muncuğuna Bonçuq, Boncuq, Munçuq, Moncuq, Monşaq, Monçaq, Monçoq, Muyınçaq kimi adlar verilmişdir və bu adlandırmaların bəziləri bu gün də bir sıra xalqların dillərində iştirak etməkdədir.
Qotazquyruq dağ vallabisi
Qotazquyruq dağ vallabisi (lat. Petrogale penicillata) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin məməlilər sinfinin i̇kikəsicidişlilər dəstəsinin kenqurular fəsiləsinin dağ vallabisi cinsinə aid heyvan növü.
Qotazçay
Qotazçay - Oğuz rayonu ərazisində çay. == Haqqında == Tədqiqatçıların fikrincə, bu hidronimin birinci hissəsini qədim türkdilli abidələrdə "daşmaq, axıtmaq" mənasında işlədilən qotur felinin kökündən, -az şəkilçisindən (Coğaz, Araz və sair olduğu kimi) və çay terminindən yaranmışdır. Çayın adı "daşan çay" mənasındadır. == Mənbə == Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. II cild.

Digər lüğətlərdə

дымоулови́тель измо́рщиться лове́цкий набедоку́рить опи́сывать постере́чься про прого́рклость жгу́тик обму́сливание подцепле́ние полиомиели́т сокрушённый hubby leaf bridge olivinic sizes бережно вымешивать вышка драпануть начерпать сирый сотоварищ членовредительство