QRİMLƏTDİRMƏK, QRİMLƏTMƏK

понуд. от qrimləmək
QRİMLƏNMƏK
QRİP