QRİP

1. грипп; 2. гриппозный;
QRİMLƏTDİRMƏK, QRİMLƏTMƏK
QRİPLİ

Digər lüğətlərdə