RÜŞTİYƏ

doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş.
RÜŞDİYƏ
RÜŞTÜ