Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • RUBAİL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RUFAN

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RUFANƏ

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RUFAT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RUFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RUFULLA

  Allahın ruhu (İsa peyğəmbərin epiteti)

  Полностью »
 • RUHƏDDİN

  dinin ruhu, dinin canı

  Полностью »
 • RUHİ

  ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli

  Полностью »
 • RUHİDƏ

  ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli

  Полностью »
 • RUHİN

  sənin ruhun, sənin canın; canlı, ruhlu

  Полностью »
 • RUHİYYƏ

  ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli

  Полностью »
 • RUHLAN

  canlan; hərəkətə gəl, fəaliyyət göstər

  Полностью »
 • RUHLANƏ

  canlan; hərəkətə gəl, fəaliyyət göstər

  Полностью »
 • RUHULLA

  Allahın ruhu (İsa peyğəmbərin epiteti)

  Полностью »
 • RUMXAN

  Rum xanı; rumlu xan; Rumun hökmdarı

  Полностью »
 • RUMİ

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUMİYA

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUMİYƏ

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUMİYYƏ

  Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli

  Полностью »
 • RUSLAN

  bax: Arslan və Aslan

  Полностью »
 • RUSLANƏ

  bax: Arslan və Aslan

  Полностью »
 • RUŞAN

  “rusi”, “dağ keçidi”, -an məkan bildirən şəkilçidir (İsmayıllı rayonunda kənd, Tacikistanda eyni adlı dağ, qəsəbə, aşırım vardır

  Полностью »
 • RUŞANƏ

  “rusi”, “dağ keçidi”, -an məkan bildirən şəkilçidir (İsmayıllı rayonunda kənd, Tacikistanda eyni adlı dağ, qəsəbə, aşırım vardır

  Полностью »
 • RUŞDİYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RUŞDİYYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RUŞTİYYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RUZBEH

  xoşbəxt, bəxtiyar, ağgün

  Полностью »
 • RUZİ

  azuqə, ərzaq; qismət

  Полностью »
 • RUZİM

  mənim ruzim, mənim azuqəm, qismətim

  Полностью »
 • RUZMAN

  günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli

  Полностью »
 • RUZMANƏ

  günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli

  Полностью »
 • RUZU

  azuqə, ərzaq; qismət

  Полностью »
 • RUZVELT

  ABŞ-ın prezidenti F.D.Ruzvelt (1882-1945) adındandır

  Полностью »
 • RÜBAİL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RÜBAYIL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RÜFANƏ

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RÜFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RÜKNƏDDİN

  dinin sütunu, dinin dayağı, dinin əsası

  Полностью »
 • RÜSTƏM

  sağlam, cüssəli; güclü, pəhləvan

  Полностью »
 • RÜSTƏMAĞA

  bax: Rüstəm və Ağa

  Полностью »
 • RÜSTƏMALI

  igid Əli, qəhrəman Əli, pəhləvan Əli

  Полностью »
 • RÜSTƏMBƏY

  Rüstəm bəy; igid, qəhrəman bəy; sağlam, cüssəli bəy

  Полностью »
 • RÜSTƏMƏLİ

  igid Əli, qəhrəman Əli, pəhləvan Əli

  Полностью »
 • RÜŞDİ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RÜŞDİYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RÜŞTİYƏ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RÜŞTÜ

  doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş

  Полностью »
 • RZA

  razılıq, razı qalma, məmnunluq (VIII imam Əli ibn Musanın epiteti)

  Полностью »
 • RZAAĞA

  bax: Rza və Ağa

  Полностью »
 • RZABABA

  bax: Rza və Baba

  Полностью »