RÜBAYIL

dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir.
RÜBAİL
RÜFANƏ