RƏCAYİ

xahiş və istəklə əlaqədar; ümid və diləklə bağlı olan.
RƏCAİ
RƏCƏB