RƏFAD

qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq.
RƏDİLƏ
RƏFAEL