RƏFAİLƏ

Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır).
RƏFAİL
RƏFAQƏT