RƏFAYİL

Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır).
RƏFAYIL
RƏFƏT