RƏFRƏF

Məhəmməd peyğəmbərin (s.) merac zamanı mindiyi ikinci xəyali atın adı.
RƏFİYYƏ
RƏFTAR