rəqabət

is. concurrence f, compétition f ; ~ aparan namizəd candidat m en concurrence ; ~ eləmək (aparmaq) faire concurrence à qn, être en concurrence, concurrencer vt ; rivaliser vi avec qn pour qch ; ~ə girə biləcək ixrac malları marchandises f d’exportation concurrentielles ; ~ə girmək concurrencer vt ; ~dən kənar hors concours

rəiyyətpərvərlik
rəqəm

Значение слова в других словарях