rəsmi statistika

«Statistik işlər haqqında proqram» çərçivəsində müvafiq məcmularda mövcud olan prosesləri xarakterizə etmək məqsədi ilə səlahiyyətli orqanların aldıqları məlumatlardır

rəsmi məzənnə
rəsmi statistika materiallarının istehsalı