RAFƏT

yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
RAFƏR
RAFƏT

Значение слова в других словарях