RİŞƏSİZ

прил. дувулар (пунар) галачир (авачир).
RİŞƏ
RİŞXƏND

Digər lüğətlərdə