RUŞDİYYƏ

doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş.
RUŞDİYƏ
RUŞTİYYƏ