RUŞTİYYƏ

doğru yolla getmə, doğru yolu tapma; inkişaf etmiş.
RUŞDİYYƏ
RUZBEH