Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «E» – 40
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
EH EK EL EN ER ET EV EY
 

EHMALCA

EHMALCA – CƏLD Ana ehmalca uşağı qucağına aldı (M.Hüseyn); Mən də cəld ayağa durdum (Y.Əzimzadə).

EHMALLI

EHMALLI – CƏLD O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı (S.
подробнее

EHMALLICA

EHMALLICA – CƏLD Rüstəm bəy diksindi, qolunu ehmallıca xanımın qolundan xilas etdi (Çəmənzəminli); Anası cəld ayağa qalxıb, həyətə gəldi (Mir Cəlal).

EHMALLIQ

EHMALLIQ – CƏLDLİK Üslubunda kənd sakitliyi və ehmallığı hakimdir (Mir Cəlal); İndi hər bir iş cəldlik tələb edir.

EHTİRAM

EHTİRAM – NİFRƏT Ailədəki bu qarşılıqlı ehtiram indi artıq ənənə və etiqad halına gəlmişdir (M.
подробнее

EHTİRAMLA

EHTİRAMLA – NİFRƏTLƏ İçəri daxil olcaq Dəmirov Simona dönüb ehtiramla başını əydi və salam verdi (S.
подробнее

EHTİRASLI

EHTİRASLI – SÖNÜK Ehtiraslı gözləri ilə ona odlu bir nəzər saldı (C.
подробнее

EHTİŞAM

EHTİŞAM – MATƏM İndi bayram kimi ucaldır zaman; Vətən torpağının ehtişamını (S.
подробнее

EHTİYATLA

EHTİYATLA – CƏSARƏTLƏ Hacı Qulu... ehtiyatla quyunun yanında uzanıb diqqətlə baxdı (A.
подробнее

EHTİYATLANMAQ

EHTİYATLANMAQ – CÜRƏTLƏNMƏK Mən, doğrusu, ehtiyatlanmağa başladım (Q.
подробнее

EHTİYATLI

EHTİYATLI – DİQQƏTSİZ Çıxdım küçəyə və ehtiyatlı keçib getdim (C.
подробнее

EHTİYATSIZ

EHTİYATSIZ – TƏDBİRLİ Bəzən ehtiyatsız, kiçik bir xəta; Böyük faciələr yaradır, demək (S.
подробнее

EKSPORT

EKSPORT – İMPORT Xaricə mal göndərilməsi eksport, xaricdən mal gətirilməsi import adlanır.

ELİZİYA

ELİZİYA – PROTEZA Sözdə səs düşümü hadisəsinə eliziya, sözdə səs artımı hadisəsinə proteza deyilir.

ELMLİ

ELMLİ – SAVADSIZ Əlibəy elmli və qoca bir kişi idi (S.S.
подробнее

ELMSİZ

ELMSİZ – SAVADLI Mən elmsiz bir adamam (M.S.
подробнее

EN

EN – UZUN Tövlənin iyirmi səkkiz arşın uzunu, yeddi arşın yarım enidir (Q.Qantəmir).

ENİNƏ

ENİNƏ – UZUNUNA Parçanın eninə, uzununa baxıb yerinə qoydu.

ENLƏNMƏK

ENLƏNMƏK – UZANMAQ Bunu qırıb atdıqda pambıq gücü uzanmağa yox, enlənməyə verir (Ə.Vəliyev).

ENLƏTMƏK

ENLƏTMƏK – DARALTMAQ Ömründə gülüşlə işıqlanmış kimi görünən tutqun sifəti bir az enlənmişdi (Mir Cəlal); Yolu daraltdılar.