Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «S» – 162
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SI SO SR ST SU
 

SABAH

SABAH – BU GÜN Sabah tamaşa günüdür, ciddi hazırlaş (S.
подробнее

SABAHKI

SABAHKI – BUGÜNKÜ Sabahkı təntənənin sorağını aldılar (S.
подробнее

SABİQ

SABİQ – GƏLƏCƏK Sabiq tacir Ağa Qurbanı hamı tanıyırdı (Ə.
подробнее

SABİT

SABİT – DƏYİŞKƏN Əsil aşiq olur sevgidə sabit (H.Cavid); Hibrid orqanizmlər daha dəyişkən olur (M.
подробнее

SABİTLƏŞMƏK

SABİTLƏŞMƏK – SƏRBƏSTLƏŞMƏK Sabit birləşmələr dilin tarixi və inkişafı prosesində yaranır və sabitləşir (Y.Seyidov); Tərkibdən kənarda sözlər sərbəstləşir.

SABİTLİK

SABİTLİK – DƏYİŞKƏNLİK Komponentlərin mənaca qovuşuq və ayrılmaz olması frazeologizmlərin sabitliyini göstərir (H.Həsənov); Birdən-birə əmələ gələn bu dəyişiklik Əzizə də təsir etdi (Ə.Vəliyev). SABİTLİK – SƏRBƏSTLİK Onlar hazır şəkildə təkrar olunduğuna görə yox, frazeoloji səviyyədə sabitliyə malik olduğuna görə sabitdir (H.Həsənov); Hissiyyat, sərbəstlik və alicənablıq xeyirxahın yaxşı cəhətlərini, nəcabətini yaymaqda kimsəni mübaliğəyə sövq edir (M.Talıbov).

SAÇLI

SAÇLI – KEÇƏL Keçəl qızı qoy evdə; saçlı qızı götür qaç (A.Şaiq).

SADƏ

SADƏ – ÇƏTİN Mən insanam; sadə insan əlinin; Yaratdığı nemətlərə öyünməsəm ölərəm (R.
подробнее

SADƏDİL

SADƏDİL – İNADCIL Sən ki bir sadədil uşaq idin? (Ə.
подробнее

SADƏDİLLİK

SADƏDİLLİK – İNADCILLIQ – Çar babadan imdad gözləmək, zülm yuvasına müraciət etmək nə qədər sadədillik (S.S.Axundov); Onda hələ inadcıllıq qalıb (“Azərbaycan”).

SADƏLİK

SADƏLİK – ÇƏTİNLİK Jandarm rəisi özünü sadəliyə vurub ehtiramla ayağa qalxdı (M.
подробнее

SADƏLÖVH

SADƏLÖVH – İNADKAR Soyuq-soyuq ağıldan sadəlövh yaxşıdır (C.
подробнее

SADƏLÖVHLÜK

SADƏLÖVHLÜK – İNADKARLIQ Bir də fikirləşirdim; bəlkə bu ananın sadəlövhlüyündəndir (Mir Cəlal); Əvvəldən başladığı inadkarlıq, qürur hissi onu sözündən dönməyə qoymur (S.Qədirzadə).

SADİQ

SADİQ – XƏYANƏTKAR Sadiq adamdır, ona bel bağlamaq olar. Onun təbiəti elədir, xəyanətkardır (H.
подробнее

SADİQLİK

SADİQLİK – SATQINLIQ Ana öz övladına sadiqlik, mehribanlıq kimi hissləri aşılayırdı.
подробнее

SAF

SAF – ÇİRKLİ Səhərin saf və gözəl havası, kolların və meyvələrin ətri, quşların nəğmələri insana zövq-səfa verirdi (S.S.Axundov); Şəhərin havası çirklidir. SAF – ÇÜRÜK Qəlbinizdə varsa kin, qəzəb; çıxarın atın, çürük diş kimi (R.Rza); Onun inci kimi saf dişləri var (“Azərbaycan”). SAF – QARIŞIQ Saf gümüşə çürük saman zərər verər (Ata. sözü); Bu, qarışıq qızıldır.

SAFLAŞMAQ

SAFLAŞMAQ – ÇÜRÜMƏK Neçə vaxtdı ki, orada canım çürüyürdü (S.
подробнее

SAĞ

SAĞ – XƏSTƏ Bəli, sağları sağaldıram (S.S.Axundov); Xəstə gözlərini açdı (S.Qədirzadə).
подробнее

SAĞA

SAĞA – SOLA Platformanın hər tərəfi sağa doğru tərpənərək sürüşür, o biri tərəfi də sola doğru (Çəmənzəminli).

SAĞALMAQ

SAĞALMAQ – NAXOŞLAMAQ Sağalarsa həkiməm, sağalmazsa, mən kiməm? (Ata.
подробнее