SAZ

SAZ – NAXOŞ O saz adamdır (İ.Fərzəliyev); Məni naxoş və ya xudbin hesab edir (M.İbrahimov).

SAZ – SINIQ Demək ki, işiniz sazdır? (M.S.Ordubadi); İyirmi il keçir o vaxtdan bəri; Yazıq taleyimin sınıq şahpəri (S.Vurğun).

SAVAŞMAQ
SAZAQ

Значение слова в других словарях