Слово ACMAQ в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Acıqlanmaq. (Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← ACIMAQ

Acıqlanmaq; hirslənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ADAXLU →

Adaxlı, nişanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)