Слово ULCERATE в англо-азербайджанском словаре.

v 1. tib. yara / xora törətmək; Some drugs can ulcerate the stomach lining Bəzi dərmanlar mədənin divarlarında xora törədə bilər;
2. xarab / məhv / tələf etmək; mənəviyyatca korlamaq / pozmaq

← ULCER

n 1. tib. yara, xora; a gastric ~ qastrit xorası; 2.