Значение слова GÜCƏNMƏK в толковом словаре азербайджанского языка.

f.
1. Güc sərf etmək, güc vurmaq. Stolu qaldırmaq üçün gücənmək. – ..Deyib Hacı birdən bərk-bərk gücəndi; Yumruğu Əjdərin ağzına endi. H.K.Sanılı.
2. məc. Cəhd etmək, çox çalışmaq. Sərdar Rəşid bu son sözümün cavabını vermək üçün xeyli gücəndi. M.S.Ordubadi.
← GÜCƏNMƏ

“Gücənmək”dən f.is.

GÜCLƏMƏ →

“Gücləmək”dən f.is.