Значение слова BABACAN в толковом словаре азербайджанского языка.

is. Babaya, yaxud qoca kişiyə mehribanlıqla müraciət. Babacan, bir az oturub dincinizi alın. // Ataya müraciət. Kişi ağlar gözilə qıldı fəğan; Söylədi oğlu: – Ağlama, babacan! M.Ə.Sabir.
← BABA

is. 1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi.

BABADANQALMA →

sif. 1. İrs, miras. Babadanqalma ev. 2. məc.