RUHLANDIRMAQ

f. Ürək vermək, cəsarət vermək, ürəkləndirmək.
Birinci gün olduğu kimi yenə də Cavad irəlidə gedir, döyüşçüləri ruhlandırırdı. Ə.Vəliyev.
Arzusuna çatmaqdan doğan bir fərəh Fərmanı ruhlandırmışdı. Ə.Sadıq.

RUHLANDIRMA
RUHLANMA

Значение слова в других словарях