RUHPƏRVƏR

sif. [ ər. ruh və fars. …pərvər] klas. Həyat verən, ruha qüvvət verən; canlandırıcı. ruhlandırıcı.
…Mən bu gün bir neçə xəbərlər eşitmişəm ruhpərvər və pakizə, ona görə şadlığımdan bilmirəm nə edəm. N.Vəzirov.
[Sitarə və oğlan] gül yığıb, çiçəklər dərib, qoxusundan ruhpərvər olurdular. Çəmənzəminli.

RUHOXŞAYICI
RUHSUZ

Значение слова в других словарях