RUMİYƏ

Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli.
RUMİYA
RUMİYYƏ