RUMİYYƏ

Anadoluya aid olan, anadolulu; Türkiyədə yaşayan yunan; Rumdan olan; ağ üzlü rum gözəli.
RUMİYƏ
RUSLAN

Значение слова в других словарях