Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТАБАК

  tütün, tənbəki

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЬ

  1.cədvəl, siyahı; 2. nömrə

  Tam oxu »
 • ТАБЛИЦА

  cədvəl

  Tam oxu »
 • ТАБУРЕТ

  taburet, kətil

  Tam oxu »
 • ТАВРИТЬ

  damğalamaq, damğa vurmaq, damğa basmaq

  Tam oxu »
 • ТАИНСТВЕННОСТЬ

  1.sirlilik, əsrarəngizlik; 2. anlaşılmazlıq, gizlilik, müəmmalıq, müəmma

  Tam oxu »
 • ТАИТЬ

  gizləmək, gizli saxlamaq, gizli tutmaq, üzə (büruzə) verməmək

  Tam oxu »
 • ТАЙНА

  sirr

  Tam oxu »
 • ТАК

  1. belə, bu cür, elə; 2. o qədər, o dərəcədə; 2.çox da , o dərəcədə, onda, o halda

  Tam oxu »
 • ТАКЖЕ

  habelə, həmçinin, eyni zamanda, ...də, ....dəxi

  Tam oxu »
 • ТАКСАЦИЯ

  1. nırx qoyma, məzənnə qoyma, məzənnə; 2. taksasiya; 3. məhsulun miqdarını təyin etmə

  Tam oxu »
 • ТАКСИСТ

  taksi şoferi, taksomotorçu

  Tam oxu »
 • ТАКТИКА

  1.taktika ; 2. döyüşü idarə etmə elmi, müharibə elmi

  Tam oxu »
 • ТАЛАНТ

  1. istedad, qabiliyyət, zəka, talant

  Tam oxu »
 • ТАЛАНТЛИВЫЙ

  istedadlı, qabiliyyətli, talantlı, zəkalı

  Tam oxu »
 • ТАЛИЯ

  bel

  Tam oxu »
 • ТАЛОН

  talon, pətə

  Tam oxu »
 • ТАМ

  1. orada, oralarda, o yerlərdə; 2. sonra

  Tam oxu »
 • ТАМОЖНЯ

  gömrükxana

  Tam oxu »
 • ТАМПОН

  tampon, tıxac, piltə; 2. yastıqca

  Tam oxu »
 • ТАНКИСТ

  tankçı

  Tam oxu »
 • ТАНЦЕВАТЬ

  rəqs etmək, oynamaq

  Tam oxu »
 • ТАРАКАН

  tarakan, mətbəxböcəyi

  Tam oxu »
 • ТАРЕЛКА

  1. boşqab, nimçə

  Tam oxu »
 • ТАРИФ

  tarif (rəsmən müəyyən edilmiş veregi, tədiyə, rüsum, maaş və s. cədvəl)

  Tam oxu »
 • ТАРИФИЦИРОВАТЬ

  tarif təyin etmək, tarif qoymaq

  Tam oxu »
 • ТАСКА

  1. çəkmə, sürümə, daşıma; 2. dartma

  Tam oxu »
 • ТАСКАТЬ

  1. çəkmək, sürümək, daşımaq; 2. dartmaq; 3. çıxartmaq, dartıb çıxartmaq; 4. oğurlamaq, aparmaq

  Tam oxu »
 • ТАХТА

  taxt (enli divan)

  Tam oxu »
 • ТАЩИТЬ

  1 – 1. çəkmək, sürümək, çəkib sürümək; 2.daşımaq, aparmaq, gətirmək; 3. çıxartmaq; 4.oğurlamaq, aparmaq

  Tam oxu »
 • ТВЕРДОСТЬ

  1. bərklik; 2. möhkəmlik, sərtlik, qatılıq; 3. mətanət, səbat

  Tam oxu »
 • ТВЕРДЫЙ

  1. bərk, möhkəm; 2. sərt qatı; 3. sarsılmaz, mətin, səbatlı, qəti, əzmkar, qalın

  Tam oxu »
 • ТВЕРДЫЙ

  1. bərk; 2. möhkəm; 3. sərt, qatı; 4. məc. sarsılmaz, mətin, səbatlı, qəti, əzmkar; 5. qram. qalın

  Tam oxu »
 • ТВОРЕНИЕ

  1. məxluq, xəlq olunmuş, yaranmış; 2.yaradıcılıq məhsulu, yaradıcılıq

  Tam oxu »
 • ТВОРИТЬ

  yaratmaq, vücuda gətirmək, etmək

  Tam oxu »
 • ТВОРОГ

  kəsmik, süzmə, şor

  Tam oxu »
 • ТВОРЧЕСТВО

  yaradıcılıq

  Tam oxu »
 • ТЕАТР

  1.teatr; 2. dram əsərləri; 3. səhnə, tamaşa

  Tam oxu »
 • ТЕАТРАЛЬНОСТЬ

  1.teatrılılıq; 2. qeyri – təbiilik, süni, zahiri şey, sünilik, qeyri – təbiilik –

  Tam oxu »
 • ТЕЗИС

  tezis (əsas fikir, müddəa)

  Tam oxu »
 • ТЕЗКА

  adaş

  Tam oxu »
 • ТЕКСТ

  1. mətn, tekst; 2.musiqi əsərinin sözləri

  Tam oxu »
 • ТЕКСТИЛЬ

  toxuma mallar, parçalar

  Tam oxu »
 • ТЕКСТУРА

  tekstura (suxurların quruluşundakı xarici əlamətlər)

  Tam oxu »
 • ТЕКУЧЕСТЬ

  1. axıcılıq, axarlıq; 2.dəyişgənlik, tez – tez dəyişmə, qərarsızlıq, qeyri – sabitlik –

  Tam oxu »
 • ТЕКУЧИЙ

  1. axıcı, axar, maye, duru; 2. qeyri – sabit, qərarsız

  Tam oxu »
 • ТЕКУЩИЙ

  1. axan, axıcı, axar; 2.bu, indiki, hazırki, cari, gündəlik, növbəti

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  televiziya

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГА

  araba

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГРАММА

  teleqram

  Tam oxu »