Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ХАБАР

  rüşvət

  Tam oxu »
 • ХАДЖ

  həcc

  Tam oxu »
 • ХАЛАТ

  xələt

  Tam oxu »
 • ХАЛАТНОСТЬ

  başısoyuqluq, səhlənkarlıq

  Tam oxu »
 • ХАЛВА

  halva

  Tam oxu »
 • ХАЛИФАТ

  xəlifət

  Tam oxu »
 • ХАМ

  qanmaz, ədəbsiz, nökər, gəda

  Tam oxu »
 • ХАМЕЛЕОН

  1. buqələmun; 2.xamelyon (müxtəlif məhlullarda rəngini təmamilə dəyişən kaliumhupermanqant)

  Tam oxu »
 • ХАМИТЬ

  qanmazlıq etmək, ədəbsizlik etmək, tərbiyəsizlik etmək

  Tam oxu »
 • ХАНЖА

  riyakarlıq, ikiüzlü

  Tam oxu »
 • ХАНЖИТЬ

  riyakarlıq etmək, ikiüzlülük etmək

  Tam oxu »
 • ХАНСТВО

  xanlıq

  Tam oxu »
 • ХАОС

  qarma – qarışıqlıq, hərcmərclik

  Tam oxu »
 • ХАРАКТЕР

  xarakter, xasiyyət, iradə, inad, xassə, xüsusiyyət, mahiyyət, keyfiyyət

  Tam oxu »
 • ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ

  xarakteristika vermək, xarakterizə etmək, səciyyəvi xüsusiyyətini göstərmək, təsvir etmək

  Tam oxu »
 • ХАРАКТЕРИСТИКА

  xarakteristika (1. bir şəxsin və ya bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təsviri

  Tam oxu »
 • ХАРАКТЕРИСТИЧНОСТЬ

  xarakteriklik, səciyyəvilik

  Tam oxu »
 • ХВАЛА

  mədh, tərif, alqış

  Tam oxu »
 • ХВАЛИТЬ

  tərifləmək, mədh etmək

  Tam oxu »
 • ХВАСТАТЬСЯ

  özünü tərifləmək, özünü öymək, lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • ХВАСТЛИВОСТЬ

  lovğalıq, kopçuluq

  Tam oxu »
 • ХВАТАТЬ

  1. tutmaq, yapışmaq; 2. qapmaq, qarmalamaq, götürmək, qapışdırmaq; 3. yaxalamaq, həbs etmək

  Tam oxu »
 • ХВОСТ

  quyruq

  Tam oxu »
 • ХВОЯ

  1. iynəyarpaq; 2. iynıyarpaqlı ağacın budağı

  Tam oxu »
 • ХИМИЯ

  kimya, kimyəvi tərkib

  Tam oxu »
 • ХИРУРГ

  cərrah

  Tam oxu »
 • ХИТРИТЬ

  hiyləgərlik etmək, kələk gəlmək, fənd gəlmək, biclik işlətmək

  Tam oxu »
 • ХИТРОСТЬ

  hiyləgərlik, hiylə, biclik, fənd, bacarıq, ustalıq, məharət

  Tam oxu »
 • ХИТРЫЙ

  1. hiyləgər, kələkbaz, bic; 2. bacarıqlı, məharətli; 3. dolaşıq, mürəkkəb, çətin

  Tam oxu »
 • ХИЩНИК

  yırtıcı, vəhşi, istismarçı, soyğunçu, canavar, qansoran

  Tam oxu »
 • ХИЩНИЧЕСТВО

  vəhşilik, yırtıcılıq, tanahkarlıq, hərislik, oğurluq, istismaq

  Tam oxu »
 • ХЛАДНОКРОВИЕ

  soyuqqanlılıq

  Tam oxu »
 • ХЛЕБ

  çörək, taxıl, dən

  Tam oxu »
 • ХЛЕСТАТЬ

  vurmaq, qamçılamaq, fışqırmaq

  Tam oxu »
 • ХЛЕСТКИЙ

  1. bərk, şiddətli, sərt, təsirli; 2. zirək, çevik, iti, cəld; 3. məc. kəskin, tutarlı (söz, söyüş)

  Tam oxu »
 • ХЛОДНОКРОВИЕ

  qiyuqqanlılıq

  Tam oxu »
 • ХЛОПАТЬ

  vurmaq, əl çalmaq, alqışlamaq, çırpmaq, içmək

  Tam oxu »
 • ХЛОПОК

  pambıq

  Tam oxu »
 • ХЛОПОТЛИВОСТЬ

  zəhmətlilik, əziyyətlilik, yoruculuq, çalışqanlıq, qayğıkeşlik

  Tam oxu »
 • ХЛОПЬЯ

  lopa, yumaq

  Tam oxu »
 • ХЛОРИРОВАТЬ

  xlorlamaq, xlorlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ХЛЫСТ

  çubuq, qamçı, qırmanc, ağacın təpəsi

  Tam oxu »
 • ХМЕЛЬ

  keflilik, sərxoşluq, xumarlanma, nəşələnmə

  Tam oxu »
 • ХМУРИТЬ

  qaşqabaqlıq etmək, tökmək

  Tam oxu »
 • ХМУРОСТЬ

  qaşqabaqlılıq, qaraqabaqlıq, tutqunluq

  Tam oxu »
 • ХНЫКАТЬ

  ağlamaq, sızıldamaq, inləmək, şikayətlənmək

  Tam oxu »
 • ХОД

  hərəkət, yeriş, inkişaf, gediş, işləmə, iş, təşəbbüs, manevr, çıxış, daxil olma

  Tam oxu »
 • ХОДИТЬ

  yerimək, getmək, geymək, getmək, titrəmək, əsmək, bayıra çıxmaq, işlənmək, istifadə olunmaq

  Tam oxu »
 • ХОДКОСТЬ

  iti getmə, yeyinlik, tez satılma., işə getmə, rəvaclıq

  Tam oxu »
 • ХОЖДЕНИЕ

  yerimə, getmə, gəzmə, dolaşma, hərəkət etmə

  Tam oxu »