Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БЕ

  ср be (“b ” hərfinin adı); ◊ ни бе ни ме dan. heç bir şey (heç nə) deyə bilmir; ни бе ни ме не знает heç bir şey (heç nə) başa düşmür (bilmir)

  Tam oxu »
 • БЕБЕ

  ср нескл. bəbə

  Tam oxu »
 • БЕБЕШКА

  м и ж köhn. бебе söz. kiç.; balaca bəbə; наряжаться бебешкой uşaq kimi geyinmək, özünü uşağa oxşatmaq

  Tam oxu »
 • БЕГ

  м qaçma, yüyürmə, qaçış; ◊ бег на месте yerində yüyürmə (idman hərəkəti); в бегах iş dalınca getmişdir

  Tam oxu »
 • БЕГА

  мн. 1. at yarışı, cıdır; 2. cıdır meydanı; 3. köhn. qaçqınlıq, qaçaqlıq

  Tam oxu »
 • БЕГАНЬЕ

  ср qaçma, yüyürmə

  Tam oxu »
 • БЕГАТЬ

  несов. 1. yüyürmək, qaçmaq, qaçışmaq, çapmaq; 2. gəzmək, fırlanmaq, oynamaq (göz); ◊ мурашки бегают bax мурашки

  Tam oxu »
 • БЕГЕМОТ

  м zool. begemot (Afrikada, yaşayan gönüqalın, iri, məməli heyvan)

  Tam oxu »
 • БЕГЛЕЦ

  м qaçaq, qaçqın

  Tam oxu »
 • БЕГЛО

  нареч. 1. iti, cəld, tez, rəvan, asan; бегло читать rəvan (cəld) oxumaq; 2. gözucu, üzdən, ötəri

  Tam oxu »
 • БЕГЛОСТЬ

  ж мн. нет 1. itilik, cəldlik; 2. sərbəstlik; 3. ötərilik, səthilik

  Tam oxu »
 • БЕГЛЫЙ

  прил. 1. qaçmış, qaçıb canını qurtaran; 2. в знач. сущ. qaçqın, qaçaq; 3. iti, cəld, tez, sürətli; идти беглым шагом iti (sürətli) addımlarla yerimək;

  Tam oxu »
 • БЕГЛЯНКА

  ж qaçaq, qaçqın qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БЕГОВОЙ

  бега söz. sif.; беговая лошадь cıdır atı

  Tam oxu »
 • БЕГОМ

  нареч. çaparaq, qaçaraq, yüyürə-yüyürə, qaça-qaça; ◊ бежать бегом bərk qaçmaq

  Tam oxu »
 • БЕГОНИЯ

  ж beqoniya (alabəzək yarpaqlı bəzək bitkisi)

  Tam oxu »
 • БЕГОТНЯ

  ж мн. нет 1. qaçışma, yüyürüşmə; 2. vurnuxma, ora-bura qaçma

  Tam oxu »
 • БЕГСТВО

  ср мн. нет 1. qaçma, sürətlə geri çəkilmə; 2. qaçaqaç

  Tam oxu »
 • БЕГУН

  м 1. qaçağan, yaxşı qaçan, bərk qaçan (at, adam); 2. idm. qaçıcı

  Tam oxu »
 • БЕГУНКИ

  мн. (ед. бегунок м) 1. yüngül araba və ya xizək; 2. tex. parovozun kiçik çarxları; 3. zool. qaçağan quşlar (məs

  Tam oxu »
 • БЕГУНОК

  м 1. məkik; 2. bax бегунки 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • БЕГУНЫ

  мн. tex. daş və s. xırdalamaq üçün maşın

  Tam oxu »
 • БЕГУНЬЯ

  ж qaçağan, yaxşı qaçan qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БЕГУЧИЙ

  прил. itiaxan, tezaxan; бегучие воды itiaxan sular

  Tam oxu »
 • БЕДА

  ж (мн. беды) fəlakət, müsibət, bədbəxtlik, bəla, zaval; ◊ на беду bədbəxtlikdən; не беда eybi yoxdur; беда как

  Tam oxu »
 • БЕДЕКЕР

  м səyahətçilər üçün məlumat (soraq) kitabçası

  Tam oxu »
 • БЕДЕРНЫЙ

  БЁДЕРНЫЙ, БЕДЕРНЫЙ bax бедренный

  Tam oxu »
 • БЕДЛАМ

  м 1. qarışıqlıq, şuluqluq, nizamsızlıq; 2. məc. dəlixana

  Tam oxu »
 • БЕДНЕНЬКИЙ

  прил. yazıqcığaz, fağır, biçarə, zavallı

  Tam oxu »
 • БЕДНЕТЬ

  несов. 1. yoxsullaşmaq, yoxsul düşmək, kasıblaşmaq; 2. tükənmək, azalmaq, yoxalmaq

  Tam oxu »
 • БЕДНО

  нареч. 1. yoxsul; 2. zəif

  Tam oxu »
 • БЕДНОСТЬ

  ж мн. нет 1. yoxsulluq, kasıblıq; 2. məc. miskinlik; 3. ehtiyac; 4. azlıq

  Tam oxu »
 • БЕДНОТА

  ж мн. нет 1. собир. yoxsullar, yoxsul kəndlilər; 2. yoxsulluq, kasıblıq, ehtiyac

  Tam oxu »
 • БЕДНЫЙ

  прил. 1. yoxsul, kasıb; 2. məc. miskin; 3. az; 4. ucuz, sadə; 5. yazıq, bədbəxt, fağır, binəva, zavallı, biçarə

  Tam oxu »
 • БЕДНЯГА

  м dan. yazıq, fağır, bədbəxt, biçarə, binəva, zavallı

  Tam oxu »
 • БЕДНЯЖКА

  ж и м yazıqcığaz, zavallı

  Tam oxu »
 • БЕДНЯК

  м köhn. 1. yoxsul, kasıb; 2. yoxsul kəndli

  Tam oxu »
 • БЕДНЯЦКИЙ

  бедняк söz. sif.; бедняцкое хозяйство yoxsul kəndli təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • БЕДНЯЧЕСТВО

  ср собир. köhn. yoxsullar, yoxsul kəndlilər

  Tam oxu »
 • БЕДНЯЧКА

  ж 1. yoxsul, kasıb qadın (qız); 2. yoxsul kəndli qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БЕДОВАТЬ

  несов. məh. yoxsulluq çəkmək, ehtiyac içində olmaq, üsrətdə yaşamaq

  Tam oxu »
 • БЕДОВЫЙ

  прил. dan. 1. qoçaq, zirək, cürətli, cəld; 2. vuruşqan, dəcəl, dəlisov, tərs

  Tam oxu »
 • БЕДОКУР

  м dan. od-alov, od parçası, nadinc, dəcəl

  Tam oxu »
 • БЕДОКУРИТЬ

  несов. dan. qarışdırmaq, pozğunluq salmaq, dağıtmaq, alt-üst etmək (nadinclik və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində)

  Tam oxu »
 • БЕДОКУРКА

  ж nadinc, dəcəl qız

  Tam oxu »
 • БЕДРЕННЫЙ

  бедро söz. sif.; бедренная кость omba sümüyü, bud sümüyü

  Tam oxu »
 • БЕДРИСТЫЙ

  прил. qalmbaldır

  Tam oxu »
 • БЕДРО

  ср (мн. бёдра) 1. omba, bud; 2. bud əti

  Tam oxu »
 • БЕДСТВЕННЫЙ

  прил. fəlakətli, müsibətli, qorxulu, ağır

  Tam oxu »
 • БЕДСТВИЕ

  ср fəlakət, bəla, bədbəxtlik, müsibət

  Tam oxu »