Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БЛАГО...

  mürəkkəb sözlərin “xoş”, “yaxşı” mənasını verən birinci tərkib hissəsi; məs.: благовоспитанный (yaxşı tərbiyə görmüş); благомыслящий (xoşniyyət); благ

  Tam oxu »
 • БЛАГО

  БЛАГО I ср 1. xoşbəxtlik, səadət; rifah, fayda; трудиться на благо Родины Vətənin səadəti üçün çalışmaq; 2

  Tam oxu »
 • БЛАГОВЕРНАЯ

  ж zar. arvad; uşaqların anası

  Tam oxu »
 • БЛАГОВЕРНЫЙ

  м zar. ər; uşaqların atası

  Tam oxu »
 • БЛАГОВЕСТ

  м kilsə zəngi (ibadətə başlanmadan qabaq kilsədə zəng çalınması)

  Tam oxu »
 • БЛАГОВЕСТИТЬ

  несов. 1. zəng çalmaq (kilsədə ibadətin başlandığını xəbər vermək), 2. məc. aləmə yaymaq (xəbəri), car çəkmək

  Tam oxu »
 • БЛАГОВЕЩЕНИЕ

  ср blaqoveşşeniye (xristian bayramlarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • БЛАГОВИДНЫЙ

  прил. 1. xoşgörkəm, xoşgörkəmli, sevimli, qəşəng, göyçək; 2. münasib, ləyaqətli; ◊ благовидный предлог üzürlü bəhanə

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОЛЕНИЕ

  ср мн. нет köhn. iltifat, lütfkarlıq, mərhəmət, sayə

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОЛИТЬ

  несов. köhn. 1. xeyirxahlıq göstərmək, iltifat etmək, mərhəmət göstərmək; 2. пов. накл. благоволите zəhmət çəkin; благоволите ответить zəhmət çəkib ca

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОНИЕ

  ср 1. köhn. ətir; 2. ətirli maddə

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОННЫЙ

  прил. köhn. ətirli, xoşiyli

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОСПИТАННО

  нареч. ədəblə, nəzakətlə

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОСПИТАННОСТЬ

  ж мн. нет tərbiyə, ədəb, nəzakət

  Tam oxu »
 • БЛАГОВОСПИТАННЫЙ

  прил. tərbiyəli, ədəbli, nəzakətli

  Tam oxu »
 • БЛАГОВРЕМЕННЫЙ

  прил. köhn. vaxtında (olan), məqamında (olan)

  Tam oxu »
 • БЛАГОГЛУПОСТЬ

  ж kin. əllaməlik

  Tam oxu »
 • БЛАГОГОВЕЙНО

  нареч. dərin hörmətlə, ehtiramla, ixlaskarlıqla, pərəstişlə, sitayişlə

  Tam oxu »
 • БЛАГОГОВЕЙНЫЙ

  прил. köhn. hörmətkar, ehtiramlı, ixlaskar

  Tam oxu »
 • БЛАГОГОВЕНИЕ

  ср мн. нет köhn. dərin hörmət, ehtiram, pərəstiş, sitayiş

  Tam oxu »
 • БЛАГОГОВЕТЬ

  несов. köhn. hörmət etmək, ehtiram etmək, ixlas göstərmək, pərəstiş etmək

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРЕНИЕ

  ср köhn. razılıq, təşəkkür, minnətdarlıq, şükür

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРИТЬ

  несов. razılıq etmək, təşəkkür etmək, minnətdarlıq etmək; ◊ благодарю sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram; благодарю (тебя, вас) təşəkkür edirəm (s

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРНО

  нареч. minnətdarlıqla, razılıqla, təşəkkürlə

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРНОСТЬ

  ж razılıq, təşəkkür, minnətdarlıq

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРНЫЙ

  прил. 1. minnətdar, yaxşılıq bilən, razılıq edən, qədirbilən; 2. faydalı, gözəl, səmərəli, xeyirli; ◊ я вам очень благодарен sizdən çox razıyam

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ

  прил. köhn. təşəkkür (razılıq) ifadə edən; благодарственное письмо təşəkkür (razılıq) məktubu

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРСТВОВАТЬ

  несов. köhn. bax благодарить

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАРЯ

  пред. ...sayəsində, ...nəticəsində, ...görə, ...köməyi ilə, ...səbəb, ...səbəbinə, ...üzündən; ◊ благодаря тому, что союз

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАТНЫЙ

  прил. 1. bərəkətli, bol; 2. xeyirli, faydalı

  Tam oxu »
 • БЛАГОДАТЬ

  ж мн. нет bərəkət, bolluq, firavanlıq, nemət; ◊ благодать в доме (в хозяйстве и т.д.) firavanlıq, bolluq, gen-bolluq

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕНСТВЕННЫЙ

  прил. köhn. xoşbəxt, səadətli, uğurlu, şən, şad, firavan

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕНСТВИЕ

  ср мн. нет köhn. xoşbəxtlik, səadət, ağgün, dinclik, salamatlıq, rifah, firavanlıq, aydınlıq

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕНСТВОВАТЬ

  несов. köhn. xoşbəxt yaşamaq, firavanlıqla yaşamaq, rifah içində yaşamaq

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕТЕЛЬ

  м köhn. hami, havadar, pənah, xilaskar, xeyirxah

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА

  ж köhn. hami, havadar, pənah, xilaskar, xeyirxah qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕТЕЛЬНОСТЬ

  ж köhn. xeyirxahlıq, xilaskarlıq, havadarlıq

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ

  прил. köhn. 1. xeyirli, faydalı; 2. xilasedici, nicatverici

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

  несов. köhn. yaxşılıq etmək, xeyir vermək, xeyirxahlıq etmək, kömək etmək, himayə etmək

  Tam oxu »
 • БЛАГОДЕЯНИЕ

  ср yaxşılıq, kömək, iltifat, əl tutma

  Tam oxu »
 • БЛАГОДУШЕСТВОВАТЬ

  несов. kef çəkmək, keflə yaşamaq, səfa sürmək

  Tam oxu »
 • БЛАГОДУШИЕ

  ср 1. mülayimlik, yumşaqlıq, ürəyinaziklik; 2. yaxşılıq, mərhəmət; 3. köhn. alicənablıq, mərdlik; 4. laqeydlik, xatircəmlik, qayğısızlıq, arxayınçılıq

  Tam oxu »
 • БЛАГОДУШНО

  нареч. 1. iltifatla, mərhəmətlə, xeyirxahlıqla, xoşqelbliklə, mehribanlıqla; 2. laqeydliklə, sakit, sakit-sakit, xatircəmliklə, qayğısızlıqla, arxayın

  Tam oxu »
 • БЛАГОДУШНЫЙ

  прил. 1. mülayim, yumşaq, nazikürəkli, rəhmdil, xeyirxah, mərhəmətli; 2. köhn. alicənab, mərd; 3. qeydsiz, qayğısız, laqeyd, xatircəm, arxayın

  Tam oxu »
 • БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬ

  м xeyirxah (adam)

  Tam oxu »
 • БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНИЦА

  ж xeyirxah qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО

  нареч. xeyirxahlıqla, dostcasına

  Tam oxu »
 • БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

  прил. 1. xeyirxah, dost; 2. yaxşı (münasibət və s.)

  Tam oxu »
 • БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ

  несов. köhn. yaxşılıq etmək, xeyirxahlıq göstərmək

  Tam oxu »