Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БОА

  нескл. boa (1. isti ölkələrdə yaşayan çox iri ilan; 2. köhn. xəz şərf, yaxalıq)

  Tam oxu »
 • БОБ

  м 1. paxla; 2. paxlalı bitki; ◊ бобы разводить boş-boş danışmaq, cəfəngiyat danışmaq; остаться на бобах; сидеть на бобах əli hər şeydən çıxmaq; гадать

  Tam oxu »
 • БОБЁР

  м 1. qunduz; 2. qunduz xəzi; 3. qunduz xəzindən yaxalıq

  Tam oxu »
 • БОБИНА

  ж tex. bobina, makara (ip, məftil, parça və s. sanmaq üçün)

  Tam oxu »
 • БОБКИ

  ед. нет bol. dəfnə ağacı meyvəsi

  Tam oxu »
 • БОБКОВЫЙ

  бобки söz. sif.; dəfinə ağacı meyvəsindən hazırlanmış

  Tam oxu »
 • БОБО

  нареч. в знач. сказ. ağrıyır, uf (uşaq dilində)

  Tam oxu »
 • БОБОВЫЙ

  1. боб söz. sif.; бобовый соус paxla sousu; 2. мн. бобовые bot. paxlalılar fəsiləsi

  Tam oxu »
 • БОБОК

  м paxla dənəsi

  Tam oxu »
 • БОБР

  м zool. qunduz (darisi qiymətli gəmirici heyvan); ◊ убить бобра ümidi boşa çıxmaq, aldanmaq

  Tam oxu »
 • БОБРЁНОК

  м qunduz balası

  Tam oxu »
 • БОБРИК

  м bobrik (xovlu mahud növü)

  Tam oxu »
 • БОБРИКОВЫЙ

  прил. bobrik -i[-ı]; bobrikdən tikilmiş; бобриковое пальто bobrik palto

  Tam oxu »
 • БОБРИКОМ

  нареч. : стрижка бобриком saçı bobrik üsulu ilə vurdurma (saçı dibdən vurdurub, başın qabaq tərəfində dik tüklər saxlama)

  Tam oxu »
 • БОБРОВЫЙ

  1. бобр söz. sif.; бобровый мех qunduz xəzi; 2. qunduz xəzindən (qayrılmış); бобровый воротник qunduz xəzindən yaxalıq

  Tam oxu »
 • БОБЫЛКА

  ж məh. köhn. torpaqsız, evsiz, kimsəsiz kəndli qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • БОБЫЛЬ

  м dan. köhn. torpaqsız, evsiz və kimsəsiz kəndli

  Tam oxu »
 • БОГ

  м Allah, Tanrı; ◊ Боже!; Боже мой!; Бог мой! İlahi! ay Allah! Allah, Allah! Бог знает kim bilir; Allah bilir; не Бог весть elə-belə, ortabab, bir təhə

  Tam oxu »
 • БОГАДЕЛКА

  ж dan. köhn. əlillər evində yaşayan qoca arvad (çarlıq dövründə)

  Tam oxu »
 • БОГАДЕЛЬНЯ

  ж 1. inq. əv. əlillər evi (şikəstləri, əlilləri, əldən düşmüş qocaları saxlamaq üçün xeyriyyə müəssisəsi); 2

  Tam oxu »
 • БОГАРА

  ж k. t. dəmyə əkin

  Tam oxu »
 • БОГАРНЫЙ

  прил. k. t. dəmyə; богарные посевы dəmyə əkinlər

  Tam oxu »
 • БОГАТЕЙ

  м məh. dövlətli, varlı, zəngin

  Tam oxu »
 • БОГАТЕЙКА

  ж dövlətli, varlı, zəngin qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БОГАТЕТЬ

  несов. dövlətlənmək, varlanmaq, zənginləşmək

  Tam oxu »
 • БОГАТИТЬ

  несов. dövlətləndirmək, varlandırmaq, zənginləşdirmək

  Tam oxu »
 • БОГАТО

  нареч. zəngin, dəbdəbəli

  Tam oxu »
 • БОГАТСТВО

  ср 1. dövlət, var, sərvət, zənginlik; 2. gözəllik, əzəmət, görkəm; 3. bolluq

  Tam oxu »
 • БОГАТЫЙ

  прил. 1. dövlətli, varlı, zəngin; 2. bol, çoxlu; богатый урожай бол məhsul; 3. bahalı, qiymətli, богатый мех bahalı xəz; 4

  Tam oxu »
 • БОГАТЫРКА

  ж pəhləvan, qəhrəman, igid, bahadır qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БОГАТЫРСКИЙ

  богатырь söz. sif.; богатырский эпос qəhrəmannamə; ◊ богатырский сон zar. bərk yuxu, ölü kimi yatma

  Tam oxu »
 • БОГАТЫРСТВО

  ср pəhləvanlıq, qəhrəmanlıq, igidlik, bahadırlıq

  Tam oxu »
 • БОГАТЫРЬ

  м pəhləvan, qəhrəman, igid, bahadır

  Tam oxu »
 • БОГАЧ

  м dövlətli, varlı, zəngin (adam)

  Tam oxu »
 • БОГАЧКА

  ж dan. dövlətli, varlı, zəngin qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БОГДЫХАН

  м tar. Boqdıxan (qədimdə Çin padşahı)

  Tam oxu »
 • БОГЕМА

  ж мн. нет bohema (1. собир. daimi gəliri olmayan, sərsəri həyat keçirən ziyalılar təbəqəsi: aktyorlar, şairlər, rəssamlar və s

  Tam oxu »
 • БОГЕМНЫЙ

  богема söz. sif

  Tam oxu »
 • БОГИНЯ

  ж ilahə

  Tam oxu »
 • БОГОБОЯЗНЕННЫЙ

  прил. Allahdan qorxan, dindar, mömin

  Tam oxu »
 • БОГОИСКАТЕЛЬ

  м tar. allahaxtarıcı, allahaxtaran, allahaxtarıcılıq tərəfdarı (bax богоискательство)

  Tam oxu »
 • БОГОИСКАТЕЛЬСТВО

  ср мн. нет tar. allahaxtarıcılıq (Rusiyada XX əsrin başlanğıcında ictimai ziddiyyətlərin həllini dində axtaran dini-fəlsəfi cərəyan)

  Tam oxu »
 • БОГОМАЗ

  м köhn. bax иконописец

  Tam oxu »
 • БОГОМАТЕРЬ

  bax богородица

  Tam oxu »
 • БОГОМОЛ

  БОГОМОЛ I м köhn. abid, dindar. БОГОМОЛ II м zool. dəvədəlləyi (həşərat)

  Tam oxu »
 • БОГОМОЛЕЦ

  м 1. zəvvar, ziyarətçi, ziyarətə gedən adam; 2. ibadətkar

  Tam oxu »
 • БОГОМОЛКА

  ж 1. zəvvar, ziyarətçi, ziyarətə gedən qadın (qız); 2. ibadətkar qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БОГОМОЛЬЕ

  ср ziyarət (dindar adamların müqəddəs yerlərə ziyarətə getməsi)

  Tam oxu »
 • БОГОМОЛЬНЫЙ

  прил. mömin, dindar

  Tam oxu »
 • БОГООТСТУПНИК

  м Allahı danan, dinsiz, kafir

  Tam oxu »