Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БРА

  ср нескл. 1. köhn. divar şamdanı; 2. divara vurulan elektrik lampası armaturu

  Tam oxu »
 • БРАВАДА

  ж мн. нет köhn. quru iddia, özünü igid göstərmə, kişilənmə, ötkəmlik

  Tam oxu »
 • БРАВИРОВАНИЕ

  ср iddialanma, özünü igid göstərməyə çalışma, kişilənmə

  Tam oxu »
 • БРАВИРОВАТЬ

  несов. iddialanmaq, özünü igid göstərmək, kişilənmək

  Tam oxu »
 • БРАВИССИМО

  нареч. köhn. afərin! əhsən!

  Tam oxu »
 • БРАВО

  БРАВО I нареч. igidcəsinə, qoçaqcasına, igid kimi, qoçaq kimi. БРАВО II межд. bravo! əhsən! afərin! yaşa! var ol! mərhəba!

  Tam oxu »
 • БРАВУРНОСТЬ

  ж мн. нет gurultululuq, gümrahlıq, canlılıq, coşqunluq

  Tam oxu »
 • БРАВУРНЫЙ

  прил. gurultulu, canlı, şux, təmtəraqlı

  Tam oxu »
 • БРАВЫЙ

  прил. igid, qoçaq

  Tam oxu »
 • БРАГА

  ж braqa (evdə hazırlanmış pivə)

  Tam oxu »
 • БРАДА

  ж köhn. bax борода

  Tam oxu »
 • БРАДОБРЕЙ

  м köhn. dəllək

  Tam oxu »
 • БРАЖКА

  ж brajka (braqanın bir növü)

  Tam oxu »
 • БРАЖНИК

  м köhn. əyyaş, içki düşkünü

  Tam oxu »
 • БРАЖНИЧАНЬЕ

  bax бражничество

  Tam oxu »
 • БРАЖНИЧАТЬ

  несов. köhn. sərxoşluq etmək, əyyaşlıq etmək, vaxtını içki məclislərində keçirmək

  Tam oxu »
 • БРАЖНИЧЕСТВО

  ср köhn. əyyaşlıq

  Tam oxu »
 • БРАЖНЫЙ

  брага söz. sif

  Tam oxu »
 • БРАЗДА

  köhn. bax борозда

  Tam oxu »
 • БРАЗДЫ

  : бразды правления köhn. idarə, ixtiyar, hakimiyyət

  Tam oxu »
 • БРАЗИЛЕЦ

  м (мн. бразильцы) braziliyalı

  Tam oxu »
 • БРАЗИЛЬСКИЙ

  бразильцы və Бразилия söz. sif.; бразильские кинофильмы Braziliya kinofilmləri

  Tam oxu »
 • БРАЗИЛЬЯНКА

  ж braziliyalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БРАК

  БРАК I м kəbin, nikah, evlənmə. БРАК II м мн. нет 1. brak, çıxdaş, zay (keyfiyyətsiz mal, nöqsanlı mal); 2

  Tam oxu »
 • БРАКЕРАЖ

  м xüs. brakeraj (malların keyfiyyətinin yoxlanılması və pis malların brak edilməsi)

  Tam oxu »
 • БРАКЁР

  м xüs. brakçı (malın keyfiyyətini yoxlayan mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • БРАКОВАНИЕ

  ср bax браковка

  Tam oxu »
 • БРАКОВАННЫЙ

  прич. brak edilmiş, brak

  Tam oxu »
 • БРАКОВАТЬ

  несов. brak etmək, saf-çürük etmək; yaramaz hesab etmək

  Tam oxu »
 • БРАКОВАТЬСЯ

  несов. brak edilmək, saf-çürük edilmək; yaramaz hesab edilmək

  Tam oxu »
 • БРАКОВКА

  ж мн. нет brak etmə (edilmə), saf-çürük etmə (edilmə); yaramaz hesab etmə (edilmə)

  Tam oxu »
 • БРАКОВОЧНЫЙ

  браковка söz. sif., браковочный цех brakeraj (braklama)

  Tam oxu »
 • БРАКОВЩИК

  м xüs. brakçı (istehsalatda nöqsanlı malları ayırıb brak etməklə məşğul olan işçi)

  Tam oxu »
 • БРАКОВЩИЦА

  ж brakçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БРАКОДЕЛ

  м əlindən brak iş çıxardan işçi

  Tam oxu »
 • БРАКОДЕЛЬСТВО

  ср brak mal buraxma

  Tam oxu »
 • БРАКОНЬЕР

  м xüs. brakonyer (icazəsiz ov edən adam)

  Tam oxu »
 • БРАКОНЬЕРСКИЙ

  браконьер və браконьерство söz. sif

  Tam oxu »
 • БРАКОНЬЕРСТВО

  ср мн. нет brakonyerlik (icazəsiz ov, icazə verilməyən yerdə quş və heyvan ovlama)

  Tam oxu »
 • БРАКОРАЗВОДНЫЙ

  прил. boşa(n)ma -i[-ı]; бракоразводное дело boşa(n)ma işi

  Tam oxu »
 • БРАКОСОЧЕТАВШАЯСЯ

  БРАКОСОЧЕТАВШИЙСЯ м, БРАКОСОЧЕТАВШАЯСЯ ж nikahlı, nikahlanmış

  Tam oxu »
 • БРАКОСОЧЕТАВШИЙСЯ

  БРАКОСОЧЕТАВШИЙСЯ м, БРАКОСОЧЕТАВШАЯСЯ ж nikahlı, nikahlanmış

  Tam oxu »
 • БРАКОСОЧЕТАНИЕ

  ср kəbin kəsmə, nikahlanma, evlənmə; nikah

  Tam oxu »
 • БРАМАН

  м bax брамин

  Tam oxu »
 • БРАМАНИЗМ

  м мн. нет brəhmənizm, brəhmən dini (Hindistanda)

  Tam oxu »
 • БРАМИН

  м brəhmən (Hindistanda kahin)

  Tam oxu »
 • БРАМИНСКИЙ

  брамин söz. sif

  Tam oxu »
 • БРАМСЕЛЬ

  м dəniz. bramsel (ən yuxarı (düz) yelkən)

  Tam oxu »
 • БРАНДАХЛЫСТ

  м dan. 1. su qatılmış pivə, çaxır; 2. yal (pis xörək mənasında); 3. avara, yaramaz, hərif (söyüş mənasında); 4

  Tam oxu »
 • БРАНДВАХТА

  ж dəniz. brandvaxta (limanda keşikçi gəmi)

  Tam oxu »