Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БЬЕФ

  м xüs. byef (çay və ya kanalın iki qonşu bəndi və ya şlüzü arasındakı hissə)

  Tam oxu »
 • БЭКОН

  м мн. нет bax бекон

  Tam oxu »
 • БЮВАР

  м büvar (içinə kağız, konvert və s. qoymaq üçün qovluq)

  Tam oxu »
 • БЮВАРНЫЙ

  бювар söz. sif

  Tam oxu »
 • БЮДЖЕТ

  м mal. büdcə

  Tam oxu »
 • БЮДЖЕТНЫЙ

  бюджет söz. sif.; бюджетный год büdcə ili

  Tam oxu »
 • БЮЛЛЕТЕНЬ

  м bülleten (1. seçki zamanı namizədlərin siyahısı olan və seçki qutusuna salınan vərəqə; 2. qısa, rəsmi məlumat; 3

  Tam oxu »
 • БЮРГЕР

  м 1. tar. bürger, şəhərli (Qərbi Avropada); 2. məc. meşşan

  Tam oxu »
 • БЮРГЕРСКИЙ

  бюргер söz. sif

  Tam oxu »
 • БЮРГЕРСТВО

  ср мн. нет 1. bürgerlik; 2. собир. bürgerlər

  Tam oxu »
 • БЮРЕТКА

  ж kim. büret (dərəcələrə bölünmüş şüşə boru)

  Tam oxu »
 • БЮРО

  ср нескл. büro (1. bəzi təşkilatların rəhbər orqanı; 2. bəzi idarələrin, kontorların adı; 3. yazı masası)

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТ

  м bürokrat (süründürməçi, rəsmiyyətçi, formal qaydalara görə işin mahiyyətini nəzərə almayan vəzifə sahibi)

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЗАЦИЯ

  ж мн. нет bürokratlaşdır(ıl)ma

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. bürokratlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЗМ

  м мн. нет bürokratizm; süründürməçilik, rəsmiyyətçilik

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЧЕСКИ

  нареч. bürokratcasına

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ

  прил. 1. bürokratik; бюрократические элементы bürokrat(ik) ünsürlər; 2. bürokratcasına; бюрократический ответ bürokratcasına cavab

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЧНЫЙ

  köhn. bax бюрократический

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТИЯ

  ж bürokratiya (1. bürokratik idarə üsulu; 2. собир. bürokratlar

  Tam oxu »
 • БЮРОКРАТКА

  ж dan. bürokrat qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БЮСТ

  м büst (1. insan bədəninin beldən yuxarı hissəsinin heykəli; 2. qadının döşü)

  Tam oxu »
 • БЮСТГАЛЬТЕР

  м büsthalter (qadın lifçiyi)

  Tam oxu »
 • БЯЗЕВЫЙ

  бязь söz. sif.; bezdən tikilmiş; бязевая рубашка bez köynək

  Tam oxu »
 • БЯЗЬ

  ж мн. нет bez

  Tam oxu »
 • В

  В, ВО пред. 1. “где?” (“harada”) sualına cavab olduqda: -da, -də; в чемодане çamadanda; в городе şəhərdə; 2

  Tam oxu »
 • В-ВОСЬМЫХ

  вв. сл. səkkizincisi

  Tam oxu »
 • В-ДЕВЯТЫХ

  вв. сл. doqquzuncusu

  Tam oxu »
 • В-ДЕСЯТЫХ

  вв. сл. onuncusu

  Tam oxu »
 • В-ПЯТЫХ

  вв. сл. beşincisi

  Tam oxu »
 • В-СЕДЬМЫХ

  вв. сл. yeddincisi

  Tam oxu »
 • В-ТРЕТЬИХ

  вв. сл. üçüncüsü

  Tam oxu »
 • В-ЧЕТВЁРТЫХ

  вв. сл. dördüncüsü

  Tam oxu »
 • В-ШЕСТЫХ

  вв. сл. altıncısı

  Tam oxu »
 • ВА-БАНК

  нареч. banka (qumarda); играть ва-банк banka oynamaq (getmək); ◊ идти (пойти) ва-банк çox xətərli işə girişmək, risk etmək

  Tam oxu »
 • ВАБИК

  м ovçu tütəyi, sümsü, gigit (quş və ya heyvanı aldadıb çağırmaq üçün alət)

  Tam oxu »
 • ВАБИЛЬЩИК

  м ovçu (xüsusi alətlə quş və ya heyvanları aldadıb ovlayan ovçu)

  Tam oxu »
 • ВАБИТЬ

  несов. ovç. heyvanları, quşları xüsusi səsli alətlə çağırıb aldatmaq, ovlamaq

  Tam oxu »
 • ВАВИЛОНСКИЙ

  прил.; вавилонское столпотворение bax столпотворение

  Tam oxu »
 • ВАВИЛОНЫ

  мн. dan. əyri-üyrü, ecayib naxışlar; ◊ выводить (писать) вавилоны valaylamaq, valaylaya-valaylaya yerimək (sərxoş haqqında)

  Tam oxu »
 • ВАГА

  ж köhn. 1. ağırlıq, yük, çəki; 2. böyük tərəzi, qapan; 3. ling, tir (ağır şeyləri qaldırmaq üçün)

  Tam oxu »
 • ВАГОН

  м vaqon

  Tam oxu »
 • ВАГОНЕТКА

  ж vaqonet (kiçik vaqon)

  Tam oxu »
 • ВАГОНЕТЧИК

  м vaqonetsürən (fəhlə)

  Tam oxu »
 • ВАГОНЕТЧИЦА

  ж vaqonetsürən qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ВАГОННИК

  м dan. vaqonçu (vaqon zavodu, parkı işçisi)

  Tam oxu »
 • ВАГОННЫЙ

  вагон söz. sif.; вагонный парк vaqon parkı

  Tam oxu »
 • ВАГОНОВОЖАТЫЙ

  м vaqonsüron, tramvaysürən

  Tam oxu »
 • ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ

  прил. vaqon təmiri -i[-ı]; вагоноремонтные мастерские vaqon təmiri emalatxanaları

  Tam oxu »
 • ВАГОНОСТРОЕНИЕ

  ср vaqonqayırma

  Tam oxu »