Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БЁДЕРНЫЙ

  БЁДЕРНЫЙ, БЕДЕРНЫЙ bax бедренный

  Tam oxu »
 • БЁРЦЕ

  БЁРЦЕ, БЕРЦО́ ср (мн. бёрца) köhn. baldır

  Tam oxu »
 • БЗИК

  м dan. qəribəlik, qeyri-adilik, tutması tutma

  Tam oxu »
 • БИБАБО

  нескл. bibabo (ələ keçirilən, hərəkətə gətirilən gülməli kukla - oyuncaq)

  Tam oxu »
 • БИБЛЕЙСКИЙ

  библия söz. sif.; библейская легенда bibliya əfsanəsi

  Tam oxu »
 • БИБЛИОГРАФ

  м biblioqraf (biblioqrafiya mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ

  ср biblioqrafiya düzəltmə

  Tam oxu »
 • БИБЛИОГРАФИРОВАТЬ

  несов. biblioqrafiya düzəltmək

  Tam oxu »
 • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

  библиография söz. sif.; biblioqrafik; библиографический кабинет biblioqrafiya kabineti; библиографическая справка biblioqrafik məlumat; ◊ библиографич

  Tam oxu »
 • БИБЛИОГРАФИЯ

  ж мн. нет biblioqrafiya (1. kitabların məzmununun və zahiri tərtibatının elmi təsviri; 2. müəyyən bir məsələyə aid kitablar və məqalələr siyahısı; 3

  Tam oxu »
 • БИБЛИОЛОГ

  м biblioloq, kitabşünas (bibliologiya mütəxəssisi)

  Tam oxu »
 • БИБЛИОЛОГИЧЕСКИЙ

  библиология söz. sif.; biblioloji; библиологический институт bibliologiya institutu; библиологические труды biblioloji əsərlər

  Tam oxu »
 • БИБЛИОЛОГИЯ

  ж мн. нет bibliologiya, kitabşünaslıq

  Tam oxu »
 • БИБЛИОМАН

  м kitab həvəskarı, kitab aludəsi

  Tam oxu »
 • БИБЛИОМАНИЯ

  ж bibliomaniya; kitab yığma həvəsi, kitab təəşşüqü

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕКА

  ж kitabxana; ◊ библиотека-читатьня kitabxana-qiraətxana

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕКАРСКИЙ

  библиотекарь söz. sif.; библиотекарская должность kitabxanaçı vəzifəsi

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕКАРША

  ж dan. kitabxanaçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕКАРЬ

  м kitabxanaçı

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

  ср мн. нет kitabxanaşünaslıq, kitabxanaçılıq elmi

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИЙ

  библиотековедение söz. sif

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕЧКА

  ж библиотека söz. kiç

  Tam oxu »
 • БИБЛИОТЕЧНЫЙ

  библиотека söz. sif.; библиотечная сеть kitabxana şəbəkəsi

  Tam oxu »
 • БИБЛИОФИЛ

  м kitab həvəskarı (nadir və qiymətli kitabları toplayan adam)

  Tam oxu »
 • БИБЛИОФИЛЬСКИЙ

  библиофил və библиофильство söz. sif

  Tam oxu »
 • БИБЛИОФИЛЬСТВО

  ср мн. нет kitab həvəskarlığı

  Tam oxu »
 • БИБЛИЯ

  ж bibliya (tövrat və indi)

  Tam oxu »
 • БИВАК

  БИВАК, БИВУАК м düşərgə, qoşun düşərgəsi; ◊ жить (как) на бивуаках qaraçı kimi yaşamaq, çadırda yaşamaq

  Tam oxu »
 • БИВАКИРОВАТЬ

  БИВАКИРОВАТЬ, БИВУАКИРОВАТЬ несов. düşərgə salmaq

  Tam oxu »
 • БИВАТЬ

  многокр. bax бить

  Tam oxu »
 • БИВАЧНЫЙ

  БИВАЧНЫЙ, БИВУАЧНЫЙ бивак və бивуак söz. sif

  Tam oxu »
 • БИВНИ

  мн. (ед. бивень м) diş, xillə, qılınc (bəzi məməli heyvanların, məs.: filin, qabanın ağzının kənarlarındakı iri, möhkəm dişlər)

  Tam oxu »
 • БИВУАК

  БИВАК, БИВУАК м düşərgə, qoşun düşərgəsi; ◊ жить (как) на бивуаках qaraçı kimi yaşamaq, çadırda yaşamaq

  Tam oxu »
 • БИВУАКИРОВАТЬ

  БИВАКИРОВАТЬ, БИВУАКИРОВАТЬ несов. düşərgə salmaq

  Tam oxu »
 • БИВУАЧНЫЙ

  БИВАЧНЫЙ, БИВУАЧНЫЙ бивак və бивуак söz. sif

  Tam oxu »
 • БИГУДИ

  мн. нескл. biqudi (saçları burmaq üçün lüləcik)

  Tam oxu »
 • БИДОН

  м bidon (mayelər üçün dəmir qab)

  Tam oxu »
 • БИДОНЧИК

  м kiçik bidon

  Tam oxu »
 • БИЕНИЕ

  ср vurma, döyünmə; биение сердца ürəyin vurması; биение пульса nəbzin vurması

  Tam oxu »
 • БИЗАНЬ

  м dəniz. bizan (1. gəminin dal tərəfindəki dora çəpinə çəkilən yelkən; 2. bax бизань-мачта)

  Tam oxu »
 • БИЗАНЬ-МАЧТА

  ж dəniz. bizan doru (gəminin ən dal tərəfindəki dor)

  Tam oxu »
 • БИЗНЕС

  м biznes; ticarət, iş, saziş, sövdələşmə

  Tam oxu »
 • БИЗНЕСМЕН

  м biznesmen (sahibkar, iş adamı)

  Tam oxu »
 • БИЗОН

  м zool. bizon (vəhşi öküz)

  Tam oxu »
 • БИЗОНИЙ

  бизон söz. sif

  Tam oxu »
 • БИКВАДРАТ

  м riyaz. bikvadrat (bir kəmiyyətin və ya ədədin dördüncü dərəcəsi)

  Tam oxu »
 • БИКВАДРАТНЫЙ

  биквадрат söz. sif

  Tam oxu »
 • БИКФОРДОВ

  шнур м bikford fitili (partlatma işlərində işlədilən fitil)

  Tam oxu »
 • БИЛАБИАЛЬНЫЙ

  прил. dilç. qoşadodaq -i[-ı]; билабиальные звуки qoşadodaq səsləri (dodaqları bir-birinə yapışdırmaq vasitəsilə əmələ gətirilən samit səslər, məs

  Tam oxu »
 • БИЛЕТ

  м bilet; железнодорожный билет dəmiryol bileti; ◊ пригласительный билет dəvətnamə; кредитный билет kağız pul; банковый билет bax банкнот; белый билет

  Tam oxu »