Rusca-azərbaycanca lüğət

 • КРАБ

  м krab, yengəc, qısaquyruq (onayaqlı dəniz xərçəngi)

  Tam oxu »
 • КРАБОВЫЙ

  краб söz. sif

  Tam oxu »
 • КРАБОЛОВНЫЙ

  прил. yengəc ovlayan

  Tam oxu »
 • КРАВЧИЙ

  м tar. 1. kravçi, süfrəçi (qədim Moskva dövlətində çarların sürfəsinə baxan boyar); 2. saqi

  Tam oxu »
 • КРАГИ

  мн. (ед. крага ж) 1. dəri qunc; 2. boğaz (əlcəkdə)

  Tam oxu »
 • КРАДЕННЫЙ

  прич. oğurlanmış

  Tam oxu »
 • КРАДЕНЫЙ

  прил. 1. oğurluq; краденые вещи oğurluq şeylər; 2. в знач. сущ. краденое ср мн. нет собир. oğurluq şeylər

  Tam oxu »
 • КРАДУЧИСЬ

  дееприч. и нареч. 1. yavaş-yavaş, gizlənə-gizlənə, səssiz-səmirsiz, oğurluqca, oğrun-oğrun; 2. xəlvəti, gizlicə

  Tam oxu »
 • КРАЕВЕД

  м ölkəşünas

  Tam oxu »
 • КРАЕВЕДЕНИЕ

  ср мн. нет ölkəşünaslıq

  Tam oxu »
 • КРАЕВЕДНЫЙ

  bax краеведческий

  Tam oxu »
 • КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

  краеведение söz. sif.; краеведческий музей ölkəşünaslıq muzeyi

  Tam oxu »
 • КРАЕВОЙ

  край (2-ci mənada) söz. sif.; краевой комитет ölkə komitəsi

  Tam oxu »
 • КРАЕУГОЛЬНЫЙ

  прил. çox mühüm, əsas; краеугольный вопрос çox mühüm (əsas) məsələ; ◊ краеугольный камень təməl daşı, güşə daşı

  Tam oxu »
 • КРАЕШЕК

  м 1. qıraq, kənar; присесть на краешек стула stulun kənarında oturmaq; 2. parça, tikə

  Tam oxu »
 • КРАЖА

  ж oğurluq

  Tam oxu »
 • КРАЙ

  м (мн. края) 1. qıraq, kənar; край стола stolun kənarı; край крыши damın qırağı; 2. uc, baş; бревно с краю подгнило tir baş tərəfdən (tirin başı) çürü

  Tam oxu »
 • КРАЙНЕ

  нареч. 1. çox, son dərəcə; это крайне полезное дело bu çox faydalı işdir; я крайне удивлён mən son dərəcə təəccüb qalmışam; 2

  Tam oxu »
 • КРАЙНИЙ

  прил. 1. qıraqdakı, kənardakı; крайняя комната qıraqdakı otaq; 2. son, axır, sonuncu, axırıncı; крайний срок son möhlət; крайняя цена axırıncı qiymət;

  Tam oxu »
 • КРАЙНОСТЬ

  ж 1. ifratçılıq, ifrat; впадать в крайность ifrata (ifratçılığa) qapılmaq; крайняя нужда (необходимость) zərurət, böyük ehtiyac; 2

  Tam oxu »
 • КРАКОВЯК

  м krakovyak (polyak milli rəqsi)

  Tam oxu »
 • КРАЛЯ

  ж 1. dan. gözəl, dilbər, mələk; 2. köhn. qız (qumar kağızında)

  Tam oxu »
 • КРАМБАМБУЛИ

  м krambambuli (darçınlı, mixəkli araq)

  Tam oxu »
 • КРАМБОЛ

  м dəniz. krambol (lövbəri gəmiyə qaldırmaq üçün əl kranı, bucurğad)

  Tam oxu »
 • КРАМОЛА

  ж köhn. sui-qəsd, qiyam, hökumət əleyhinə fəaliyyət (inq. əv. hər cür inqilabi fəaliyyət bu cür adlanırdı)

  Tam oxu »
 • КРАМОЛЬНИК

  м köhn. sui-qəsdçi, qiyamçı (bax крамола)

  Tam oxu »
 • КРАМОЛЬНИЧАТЬ

  несов. köhn. üsyan düzəltmək, sui-qəsd düzəltmək, hökumət əleyhinə işləmək (bax крамола)

  Tam oxu »
 • КРАМОЛЬНИЧЕСКИЙ

  köhn. крамольник söz. sif

  Tam oxu »
 • КРАМОЛЬНЫЙ

  köhn. крамола söz. sif

  Tam oxu »
 • КРАН

  КРАН I м kran, lülək; водопроводный кран su kranı; самоварный кран samovar lüləyi. КРАН II м kran (ağırlıq qaldıran mexanizm); плавучий кран üzücü (üz

  Tam oxu »
 • КРАНИОЛОГИЧЕСКИЙ

  antr. краниология söz. sif.; kranioloji

  Tam oxu »
 • КРАНИОЛОГИЯ

  ж мн. нет antr. kraniologiya (antropologiyada; kəllənin quruluşunun təkamülünü tədqiq edən bəhs)

  Tam oxu »
 • КРАНИОМЕТРИЧЕСКИЙ

  прил. kraniometrik

  Tam oxu »
 • КРАНИОМЕТРИЯ

  ж antr. kraniometriya (kəllənin ölçülməsi)

  Tam oxu »
 • КРАННЫЙ

  bax крановый I

  Tam oxu »
 • КРАНОВЩИК

  м xüs. krançı (kranda işləyən fəhlə; bax кран II)

  Tam oxu »
 • КРАНОВЩИЦА

  ж krançı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • КРАНОВЫЙ

  КРАНОВЫЙ I кран I söz. sif. КРАНОВЫЙ II кран II söz. sif

  Tam oxu »
 • КРАП

  м çil, ləkə, xal; белый мрамор с серым крапом bozçilli ağ mərmər

  Tam oxu »
 • КРАПАТЬ

  несов. 1. çisəmək, çiləmək; дождь крапает yağış çiləyir; 2. səpmək; 3. çilləmək; çil vurmaq, xallamaq, xal vurmaq

  Tam oxu »
 • КРАПИВА

  ж мн. нет bot. gicitkən; ◊ глухая крапива bax глухой

  Tam oxu »
 • КРАПИВНИК

  м gicitkənlik

  Tam oxu »
 • КРАПИВНИЦА

  ж 1. tib. örə (xəstəlik); 2. zool. gicitkən kəpənəyi

  Tam oxu »
 • КРАПИВНЫЕ

  мн. (ед. крапивное ср) bot. gicitkən fəsiləsi

  Tam oxu »
 • КРАПИВНЫЙ

  крапива söz. sif.; ◊ крапивная лихорадка bax крапивница 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • КРАПИНА

  КРАПИНА, КРАПИНКА ж xırda çil; xal, ləkə

  Tam oxu »
 • КРАПИНКА

  КРАПИНА, КРАПИНКА ж xırda çil; xal, ləkə

  Tam oxu »
 • КРАПЛЕНИЕ

  ср мн. нет çil vurma, xal vurma

  Tam oxu »
 • КРАПЛЕННЫЙ

  прич. çilənmiş, səpilmiş

  Tam oxu »
 • КРАПЛЁНЫЙ

  прил. nişanlanmış, xal vurulmuş; краплёные карты nişanlanmış (xal vurulmuş) kartlar (qumar kağızları)

  Tam oxu »