Rusca-azərbaycanca lüğət

 • НА

  НА I пред. 1. (“hara?”, “haraya?” sualına) ...üstünə, ...üzərinə, ...üstə; положи книгу на стол kitabı stolun üstünə qoy; 2

  Tam oxu »
 • НА-ГОРА

  нареч. məd. şaxtadan yerin üstünə; выдать уголь на-гора kömürü şaxtadan yerin üstünə çıxartmaq

  Tam oxu »
 • НА ДНЯХ

  нареч. 1. bu günlərdə, bu yaxın günlərdə; он приедет на днях o, bu günlərdə gələcəkdir; 2. bir neçə gün bundan qabaq; он заезжал к нам на днях o, bir

  Tam oxu »
 • НА-ТКА

  НА-ТКА, НА-ТКО част. dan. bax на II

  Tam oxu »
 • НА-ТКО

  НА-ТКА, НА-ТКО част. dan. bax на II

  Tam oxu »
 • НАБАБ

  м bax набоб

  Tam oxu »
 • НАБАВИТЬ

  сов. əlavə etmək, artırmaq, üstə gəlmək

  Tam oxu »
 • НАБАВКА

  ж dan. 1. əlavə etmə, artırma; 2. əlavə, üstəlik

  Tam oxu »
 • НАБАВЛЕННЫЙ

  прич. əlavə edilmiş, artırılmış

  Tam oxu »
 • НАБАВЛЯТЬ

  несов. bax набавить

  Tam oxu »
 • НАБАВЛЯТЬСЯ

  несов. əlavə edilmək, artırılmaq

  Tam oxu »
 • НАБАВОЧНЫЙ

  прил. dan. əlavə, üstəlik

  Tam oxu »
 • НАБАГРЕННЫЙ

  прич. xüs. qarmaqla tutulmuş (balıq)

  Tam oxu »
 • НАБАГРИВАТЬ

  несов. xüs. bax набагрить

  Tam oxu »
 • НАБАГРИТЬ

  сов. xüs. qarmaqla tutmaq (balıq)

  Tam oxu »
 • НАБАЛАГУРИТЬ

  сов. dan. zarafat etmək, əyləndirmək, güldürmək, qaravəlli danışmaq

  Tam oxu »
 • НАБАЛАМУТИТЬ

  сов. dan. ara qarışdırmaq, çaxnaşma salmaq, narahat etmək

  Tam oxu »
 • НАБАЛДАШНИК

  м dəstə, əl ağacının başı

  Tam oxu »
 • НАБАЛОВАННЫЙ

  прич. dan. bax избалованный

  Tam oxu »
 • НАБАЛОВАТЬ

  сов. dan. 1. bax избаловать; 2. dəcəllik etmək, nadinclik etmək

  Tam oxu »
 • НАБАЛОВАТЬСЯ

  сов. dan. çox dəcəllik etmək, çox nadinclik etmək

  Tam oxu »
 • НАБАЛТЫВАТЬ

  несов. bax наболтать I

  Tam oxu »
 • НАБАЛЬЗАМИРОВАННЫЙ

  bax бальзамированный

  Tam oxu »
 • НАБАЛЬЗАМИРОВАТЬ

  сов. bax бальзамировать

  Tam oxu »
 • НАБАРЫШНИЧАТЬ

  сов. köhn. dan. qazanmaq (alverdən, at dəllallığından), ehtikarla qazanmaq

  Tam oxu »
 • НАБАТ

  м həyəcan siqnalı, təhlükə siqnalı, haray; ◊ бить (ударить) в набат 1) fəlakəti bildirmək, köməyə çağırmaq (zəng çalmaqla); 2) məc

  Tam oxu »
 • НАБАТНЫЙ

  набат söz. sif

  Tam oxu »
 • НАБАТРАЧИТЬ

  сов. məh. muzdurluqla qazanmaq (pul və s.)

  Tam oxu »
 • НАБЕГ

  м basqın, qəfildən hücum, axın; ◊ с набега (с набегу) çaparaq, durmadan, birbaş

  Tam oxu »
 • НАБЕГАТЬ

  НАБЕ́ГАТЬ сов. dan. qaçmaqdan, yüyürməkdən ...düçar olmaq, qaçmağın zərərini çəkmək; набегать себе болезнь сердца çox yüyürməkdən ürəyini xəstələndirm

  Tam oxu »
 • НАБЕГАТЬСЯ

  сов. 1. yüyürməkdən yorulmaq, şil-küt düşmək; 2. doyunca yüyürmək

  Tam oxu »
 • НАБЕГОВЫЙ

  набег söz. sif

  Tam oxu »
 • НАБЕДОКУРИТЬ

  сов. dan. bax бедокурить

  Tam oxu »
 • НАБЕДРЕННЫЙ

  прил. yan; набедренный карман yan cib

  Tam oxu »
 • НАБЕЖАТЬ

  сов. 1. toqquşmaq, üstünə çıxmaq, çarpmaq; волна набежала на берег dalğa sahilə çarpıldı; 2. yüyürüşüb gəlmək; yığışmaq, toplaşmaq; ребята набежали со

  Tam oxu »
 • НАБЕЗЗАКОННИЧАТЬ

  сов. köhn. qanunsuzluq etmək, qanunsuz iş görmək

  Tam oxu »
 • НАБЕЗОБРАЗНИЧАТЬ

  сов. dan. şuluqluq salmaq, yaramaz işlər görmək, biabırçılıq etmək, tərbiyəsizlik etmək

  Tam oxu »
 • НАБЕКРЕНЬ

  нареч. dan. yan, yanakı, çəpəki, köndələn, qıyğacı; надеть шапку набекрень papağını yan qoymaq

  Tam oxu »
 • НАБЕЛЁННЫЙ

  прич. ağardılmış, kirşanlanmış

  Tam oxu »
 • НАБЕЛИТЬ

  сов. ağartmaq, ağ çəkmək, kirşanlamaq

  Tam oxu »
 • НАБЕЛИТЬСЯ

  сов. kirşanlanmaq, üzünə kirşan sürtmək

  Tam oxu »
 • НАБЕЛО

  нареч. təmiz, tərtəmiz, səliqə ilə; переписать набело üzünü köçürmək (ağ kağıza və s.)

  Tam oxu »
 • НАБЕРЕЖНАЯ

  ж 1. sahil, dəniz kənarı, çay qırağı; 2. sahil küçəsi

  Tam oxu »
 • НАБЕРЕЖЬЕ

  ср məh. sahil boyu, sahil

  Tam oxu »
 • НАБЕСЕДОВАТЬСЯ

  сов. dan. doyunca söhbət etmək

  Tam oxu »
 • НАБИВАЛЬЩИК

  м xüs. doldurucu; набивальщик папирос papiros dolduran (işçi)

  Tam oxu »
 • НАБИВАТЬ

  несов. bax набить

  Tam oxu »
 • НАБИВАТЬСЯ

  несов. 1. bax набиться; 2. doldurulmaq, tıxanmaq; 3. taxılmaq; 4. naxış vurulmaq; в этом цеху набивается ситец bu sexdə çitə naxış vurulur

  Tam oxu »
 • НАБИВКА

  ж мн. нет 1. doldurma; набивка папирос papiros doldurma; 2. tıxama, basma; 3. keçirmə, taxma; 4. toxuc

  Tam oxu »
 • НАБИВНОЙ

  прил. 1. basma, doldurma; набивные папиросы doldurma papiros; 2. toxuc. güllü, naxışlı; набивной ситец güllü çit

  Tam oxu »