Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЦАНГА

  ж tex. sanqa (qısqac)

  Tam oxu »
 • ЦАП

  межд. в знач. сказ. dan. birdən yapışdı

  Tam oxu »
 • ЦАП-ЦАРАП

  в знач. сказ. qapdı, qamarladı, yapışdı, çənginə keçirtdi

  Tam oxu »
 • ЦАПАТЬ

  несов. dan. 1. qapmaq, qamarlamaq; цапать из рук əldən qapmaq, 2. caynaqlamaq, caynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək, çənginə keçirmək, yapışmaq; 3

  Tam oxu »
 • ЦАПАТЬСЯ

  несов. dan. 1. cırmaqlamaq; 2. məc. dalaşmaq, söyüşmək, tutaşmaq, cırmaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ЦАПИНА

  ж dan. bax царапина

  Tam oxu »
 • ЦАПКА

  ж k. t. toxa, kətmən

  Tam oxu »
 • ЦАПКИЙ

  прил. dan. bərk yapışan, bərk tutan, əl çəkməyən

  Tam oxu »
 • ЦАПКОВАНИЕ

  ср мн. нет 1. k. t. toxalama, kətmənləmə, toxalanma; 2. tex. qəlibləmə, qəliblənmə

  Tam oxu »
 • ЦАПКОВАННЫЙ

  прич. 1. k. t. toxalanmış, kətmənlənmiş; 2. tex. qəliblənmiş

  Tam oxu »
 • ЦАПКОВАТЬ

  несов. 1. k. t. toxalamaq, kətmənləmək; 2. tex. qəlibləmək

  Tam oxu »
 • ЦАПКОСТЬ

  ж мн. нет bərk yapışma, bərk tutma, bərk ilişmə

  Tam oxu »
 • ЦАПЛЯ

  ж zool. vağ (quş)

  Tam oxu »
 • ЦАПНУТЬ

  однокр. dan. bax цапать

  Tam oxu »
 • ЦАПОНЛАК

  м saponlak (şəffaf lak)

  Tam oxu »
 • ЦАПУН

  м dan. 1. cırmaqlayan, cırmaq atan; 2. qapağan, bərk tutan, ilişən, yapışan

  Tam oxu »
 • ЦАПУНЬЯ

  ж dan. bax цапун

  Tam oxu »
 • ЦАПФА

  ж sapfa (1. tex. oxun və yaxud valın yataqda hərlənən hissəsi; 2. top lüləsi içərisində Silindrşəkilli çıxıntı)

  Tam oxu »
 • ЦАРАП

  в знач. сказ. dan. cırmaqladı

  Tam oxu »
 • ЦАРАПАН

  м dan. cırmaqlayan, cırmaqatan

  Tam oxu »
 • ЦАРАПАНЬЕ

  ср мн. нет 1. cırmaqlama, cırmaqlanma; 2. cırmaqlaşma; 3. məc. cızma, cızılma; 4. dan. cızma-qara etmə (edilmə)

  Tam oxu »
 • ЦАРАПАТЬ

  несов. 1. cırmaqlamaq; 2. məc. cızmaq; 3. dan. cızma-qara etmək

  Tam oxu »
 • ЦАРАПАТЬСЯ

  несов. 1. cırmaqlamaq; 2. cırmaqlaşmaq, bir-birini cırmaqlamaq; 3. məc. dan. dalaşmaq, söyüşmək

  Tam oxu »
 • ЦАРАПИНА

  ж cırmaq yeri, cırmaq; sıynntı

  Tam oxu »
 • ЦАРАПИНКА

  ж царапина söz. kiç

  Tam oxu »
 • ЦАРАПКА

  1. м и ж cırmaqlayan, cırmaqatan; 2. ж qabıqyonan (alət)

  Tam oxu »
 • ЦАРАПНУТЬ

  однокр. bax царапать 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • ЦАРЕВИЧ

  м köhn. şahzadə

  Tam oxu »
 • ЦАРЕВНА

  ж şah qızı, şahzadə qız

  Tam oxu »
 • ЦАРЕДВОРЕЦ

  м (мн. царедворцы) köhn. saray xadimi, əyan

  Tam oxu »
 • ЦАРЕДВОРЧЕСКИЙ

  прил. köhn. saray xadimi -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЦАРЕНИЕ

  ср köhn. çarlıq (etmə), padşahlıq (etmə)

  Tam oxu »
 • ЦАРЕУБИЙСТВО

  ср padşah öldürmə

  Tam oxu »
 • ЦАРЕУБИЙЦА

  м padşah öldürən, padşah qatili

  Tam oxu »
 • ЦАРЁВ

  köhn. bax царский

  Tam oxu »
 • ЦАРЁК

  м (мн. царьки) köhn. царь söz. kiç

  Tam oxu »
 • ЦАРИЗМ

  м мн. нет çarizm, çar üsul-idarəsi

  Tam oxu »
 • ЦАРИСТСКИЙ

  прил. çarizm -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЦАРИТЬ

  несов. 1. köhn. çarlıq etmək, şahlıq etmək; 2. məc. hökmran olmaq, hökm sürmək; üstün olmaq

  Tam oxu »
 • ЦАРИЦА

  ж 1. çariça, məlikə; 2. çar arvadı, padşah arvadı; ◊ Царица небесная Məryəm ana

  Tam oxu »
 • ЦАРИШКА

  м isteh. oyuncaq padşah

  Tam oxu »
 • ЦАРСКИЙ

  прич. 1. çar -i[-ı]; 2. həşəmətli, cəlallı, zəngin, təmtəraqlı, şahanə; ◊ царская водка (kim.) çar arağı (xlorid və nitrat turşuları qatışığı); царски

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВЕННОСТЬ

  ж мн. нет əzəmət, həşəmət, cəlal, təmtəraq; vüqar, şahanəlik

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВЕННЫЙ

  прил. köhn. 1. bax царский 1-ci mənada; 2. şahanə; 3. məc. əzəmətli, cəlallı, təmtəraqlı; vüqarlı

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВИЕ

  ср köhn. bax царство; ◊ царствие небесное (кому) Allah rəhmət eləsin

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВО

  ср 1. çarlıq, şahlıq, səltənət; 2. məc. ağalıq, hökmranlıq, hökmfərmalıq; 3. aləm; царство животных heyvanlar aləmi; ◊ тёмное царство (köhn

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВОВАНИЕ

  ср 1. çarlıq etmə, şahlıq etmə, padşahlıq etmə, səltənət sürmə; səltənət; 2. в царствование ...çarlığı zamanında,

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВОВАТЬ

  несов. 1. çarlıq etmək, padşahlıq etmək, səltənət sürmək; 2. hökmranlıq etmək, hökm sürmək, hökmfərma olmaq

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВУЮЩИЙ

  прич. и прил. 1. çarlıq edən, padşahlıq edən, səltənət sürən; 2. hökm sürən, hökmranlıq edən, hökmfərma olan

  Tam oxu »
 • ЦАРЬ

  м (мн. цари) çar, padşah, hökmdar; ◊ царь в голове (у кого), с царём в голове (кто) ağıllıdır; без царя в голове gicdir, başı yoxdur; при царе Горохе

  Tam oxu »