Rusca-azərbaycanca lüğət

 • Ш-Ш

  межд. ş-ş! s-s-s! sus! (nida)

  Tam oxu »
 • ША

  ША I ср нескл. “Ш” hərfinin adı. ША II межд. dan. daha bəsdir! qurtardı! yetər!

  Tam oxu »
 • ШАБАЛА

  ж məh. 1. böyük qaşıq, (ağac) kəfkir; 2. çiling (qaşıq və s. qayırmaq üçün ağac parçası); 3. məc. boş, lağlağı, boşboğaz, naqqal

  Tam oxu »
 • ШАБАШ

  ША́БАШ м şabaş (1. yəhudilərdə: şənbə istirahəti; 2. orta əsr xurafatında: ifritələrin gecə məclisi, eyş-işrət; 3

  Tam oxu »
 • ШАБАШИТЬ

  несов. mən. işi qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ШАБЕР

  м tex. şaber (iskənəyəoxşar kəsici alət)

  Tam oxu »
 • ШАБЕРА

  ж мн. нет собир. köhn. yaramaz adamlar, güruh

  Tam oxu »
 • ШАБЁР

  м məh. 1. qonşu; 2. iş yoldaşı, peşə yoldaşı

  Tam oxu »
 • ШАБЛИ

  ср нескл. şabli (1. ağ şərab növü; 2. üzüm növü)

  Tam oxu »
 • ШАБЛОН

  м 1. ülgü, qəlib; 2. məc. şablon, basmaqəlib

  Tam oxu »
 • ШАБЛОНИЗИРОВАННЫЙ

  прич. şablonlaşdırılmış (bax шаблон 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ШАБЛОНИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. şablonlaşdırmaq (bax шаблон 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ШАБЛОНИЗИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. şablonlaşmaq; 2. şablonlaşdırılmaq (bax шаблон 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ШАБЛОННОСТЬ

  ж мн. нет şablonluq (bax шаблон 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ШАБЛОННЫЙ

  прил. 1. qəlib (ülgü) -i[-ı]; 2. məc. şablon, basmaqəlib, çeynənmiş, bayağı; шаблонные выражения şablon ifadələr, çeynənmiş ifadələr

  Tam oxu »
 • ШАБЛОНЩИК

  м xüs. şablonçu (şablon qayıran fəhlə; bax шаблон 1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ШАБРЕНИЕ

  ср мн. нет tex. şaberlə işləmə, şaberlə yonma

  Tam oxu »
 • ШАБРЕНЫЙ

  прил. tex. şaberlə işlənmiş (yonulmuş)

  Tam oxu »
 • ШАБРИТЬ

  несов. tex. şaberlə işləmək (yonmaq)

  Tam oxu »
 • ШАБРИТЬСЯ

  несов. şaberlə işlənmək (yonulmaq)

  Tam oxu »
 • ШАБРОВАТЬ

  несов. 1. xüs. hörmək (kərpici, bəndləri bir-birinin üstünə düşməyəcək tərzdə hörmək); 2. bax шабрить

  Tam oxu »
 • ШАБРОВКА

  ж tex. şaberlə yonma

  Tam oxu »
 • ШАБРОВОЧНЫЙ

  прил. tex. şaber -i[-ı], yonma -i-ı

  Tam oxu »
 • ШАБРОВЩИК

  м şaberlə işləyən fəhlə

  Tam oxu »
 • ШАВКА

  ж dan. 1. sandıqtulası; 2. nifr. bədrəftar adam

  Tam oxu »
 • ШАГ

  м (мн. шаги) 1. (müxtəlif mənalarda) addım, qədəm; отмерить шагами addımla ölçmək; на каждом шагу hər addımda, addımbaşı (hər yerdə, daim); первые шаг

  Tam oxu »
 • ШАГАНИЕ

  ср addımlama

  Tam oxu »
 • ШАГАТЬ

  несов. 1. addımlamaq, yerimək, getmək; 2. məc. irəliləmək, irəli addım atmaq, inkişaf etmək; adlamaq, aşıb keçmək; ◊ шагать (нога) в ногу bax нога (ид

  Tam oxu »
 • ШАГАТЬСЯ

  несов. безл. dan. həvəslə yerimək (addımlamaq)

  Tam oxu »
 • ШАГАЮЩИЙ

  прил. и прич. addımlayan; шагающий экскаватор (tex.) addımlayan ekskavator

  Tam oxu »
 • ШАГИСТИКА

  ж мн. нет yeriş, yeriş təlimi, yeriş məşqi (başqa, daha mühüm hərbi məşğələlər zərərinə olaraq, yeriş təlimi vermə)

  Tam oxu »
 • ШАГИСТЫЙ

  прил. dan. addımı iri, iri addımlı

  Tam oxu »
 • ШАГНУТЬ

  однокр. bax шагать; ◊ шагнуть нельзя (не дают) addım atmaq mümkün deyil, addım atmağa qoymurlar

  Tam oxu »
 • ШАГОМ

  нареч. addımla, addım-addım; шагом марш! addımla irəli! (hərbi komanda)

  Tam oxu »
 • ШАГОМЕР

  м xüs. addımölçən (ayaqla gedilmiş məsafəni ölçən cihaz)

  Tam oxu »
 • ШАГРЕНЕВЫЙ

  прил. 1. şaqren -i[-ı]; шагреневая кожа şaqren dərisi; 2. şaqren (dən); шагреневый портфель şaqren portfel

  Tam oxu »
 • ШАГРЕНИРОВАННЫЙ

  прич. tex. şaqrenləşdirilmiş, şaqrenə oxşadılmış; şaqrenə oxşayan

  Tam oxu »
 • ШАГРЕНИРОВАТЬ

  несов. tex. şaqrenləşdirmək, şaqrenə oxşatmaq

  Tam oxu »
 • ШАГРЕНЬ

  ж мн. нет şaqren (1. yumşaq dəri, meşin; 2. şaqrenə oxşadılmış kağız və ya kolenkor)

  Tam oxu »
 • ШАЕЧКА

  ж шайка II söz. kiç

  Tam oxu »
 • ШАЕЧНЫЙ

  прил. şayka (qulplu vedrə) -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ШАЖКОМ

  нареч. bax шагом

  Tam oxu »
 • ШАЖОК

  м шаг (1-ci mənada) söz. kiç

  Tam oxu »
 • ШАЙБА

  ж şayba (1. tex. vint və ya qaykanın altına qoyulan halqa, metal lövhəcik; 2. idm. xokkey oyunlarının birində top əvəzinə işlədilən ağır rezin dairə)

  Tam oxu »
 • ШАЙКА

  ШАЙКА I ж 1. quldur dəstəsi; 2. dan. dəstə, güruh. ШАЙКА II ж şayka (qulplu vedrə)

  Tam oxu »
 • ШАЙТАН

  м şeytan

  Tam oxu »
 • ШАКАЛ

  м 1. çaqqal; 2. acgöz, yırtıcı adam

  Tam oxu »
 • ШАКАЛИЙ

  прил. çaqqal -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ШАЛА

  ж мн. нет çəltik (səpin üçün)

  Tam oxu »
 • ШАЛАНДА

  ж dəniz. şalanda (dibi yastı barja)

  Tam oxu »